Back to Top

ERASMUS+ szakmai gyakorlati mobilitás pályázat 2017/2018

Pályázati felhívás hallgatói szakmai gyakorlati mobilitásra, a 2017/2018 tanévre

Az ERASMUS+ programról

Az Erasmus+ az Európai Unió 2014-ben indult programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot is magába foglalja, egyesítve ezáltal több korábbi programot (köztük a Comenius, Leonardo, Erasmus Mobilitás, Erasmus Intenzív Programok, Erasmus Közös Mesterképzések, Erasmus Mundus, Tempus Program, Jean Monet programokat).

1. A pályázat célja

A szakmai gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak.
Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó intézmény/vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, a Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

2. A pályázásra jogosultak köre

A Debreceni Egyetem beiratkozott aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói.

3. Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-12 hónap);
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (3-12 hónap);

4. A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország).

Nem EU tagállamok közül részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország.

5. Pályázati feltételek

 • A hallgató magyar állampolgár vagy érvényes tartózkodási engedéllyel él hazánkban és oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat a Debreceni Egyetem nappali vagy levelező tagozatán.
 • A frissen diplomát szerzett hallgatók  is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzést követő 12 hónapon belül (ebben az esetben a pályázatot még az oklevél megszerzése előtt be kell nyújtaniuk és - sikeres pályázat esetén - a támogatási szerződést meg kell kötniük).
 • Tanárasszisztensek a 2014/2015-os tanévtől nyújthatnak be ERASMUS+ szakmai gyakorlati mobilitási pályázatot. A tanárasszisztensi mobilitás ERASMUS+ szakmai mobilitásnak tekintendő.
 • Szakmai gyakorlatra a felsőoktatási tanulmányok első évétől lehet pályázni (kiutazás feltétele minimum kettő lezárt félév).
 • A kiutazás feltétele, hogy a hallgató az intézményi elbíráláson megfeleljen.
 • A hallgatói tanulmányi célú mobilitási időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. A kombinált mobilitás azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlat ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt valósul meg, mint ahol a hallgató a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell megvalósulnia. A „kombinált időszakra” vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal (lásd hallgatói célú tanulmányi mobilitás ösztöndíj mértékeit). Kombinált mobilitásra a tanulmányi célú mobilitási pályázattal egy időben lehet pályázatot benyújtani, tehát legközelebb a 2015. őszi pótpályázatkor.
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített (tanulmányi és szakmai) mobilitási időtartam támogatható. A hallgató jelenlegi képzési ciklusa során a megelőző tanévekben elnyert ERASMUS (LLP) mobilitás (zero grant mobilitás is) is beleszámít a maximális 12 hónapba.
 • Jelen pályázati felhívás keretében 2017. szeptember 30 és 2018. szeptember 30 között valósíthat meg szakmai mobilitást.
 • Az osztatlan képzés két ciklust fed le, így osztatlan képzés esetén a maximális összesített mobilitási időtartam 24 hónap lehet.
 • A hallgatóval Képzési Megállapodás (Learning Agreement for Traineeships) jön létre, ezt a megállapodást minden érintett félnek jóvá kell hagynia (hallgató, fogadó intézmény/vállalkozás, küldő intézmény).
 • A szakmai mobilitási időszak végén a külföldi fogadóintézménynek/vállalkozásnak igazolást kell kiadnia az elvégzett képzési programról és eredményekről.
 • A küldő intézménynek teljes mértékben be kell számítania a külföldi szakmai gyakorlat időszakát. A mobilitás alatt végzett tevékenységnek illeszkednie kell a hallgató képzési tervébe (kivétel: a végzés utáni 12 hónapon belül teljesítendő mobilitás).
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is az anyaintézményük beiratkozott, teljes jogú hallgatói, jogosultak a nekik járó tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására, ugyanakkor az anyaintézményben kell tandíj-, és egyéb fizetési kötelezettségüknek is eleget tenniük (kivétel: a végzés utáni 12 hónapon belül teljesítendő mobilitás). 
 • Azok a hallgatók, akik felsőoktatási intézményben valósítanak meg szakmai gyakorlatot a fogadó intézményben tandíjmentességet élveznek, és megilletik őket mindazon jogok, amelyek a fogadó intézmény valamennyi beiratkozott hallgatóját megilletik.
 • A hallgató birtokában van a szükséges nyelvtudásnak (fogadó intézmény/vállalkozás elvárásának megfelelő nyelvtudás) és ezt a pályázat elbírálásakor hitelt érdemlő módon igazolni tudja.
 • A szakmai mobilitás megvalósításának helyszíne nem lehet a hallgató lakóhelye és/vagy az állampolgársága szerinti ország.
 • Szakmai gyakorlati mobilitás esetén - figyelembe véve az egyes karok sajátosságait - a karok további speciális megkötésekkel élhetnek.

6. A hallgatói szakmai mobilitás pályázathoz szükséges dokumentumok:

 • Hallgatói nyilatkozat (online)
 
 
 • Önéletrajz magyarul és a szakmai gyakorlat nyelvén Europass formátumban 
 
 • Motivációs levél magyarul (online)
 
 • Teljes index másolat
 
 • Nyelvtudás igazolása (nyelvvizsga, lektori igazolás)
 
 • Európai Uniós egészségbiztosítási kártya megléte (nem EU tagállamok esetén egyéb egészségbiztosítás).
 
 • Az Európai Bizottság on-line nyelvi felmérésének elvégzése (OLS)
 

 

7. A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

Hallgatói ösztöndíj mértéke:

 • Magas megélhetési költségű országok ((Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI)): 600 € / hó
 • Közepes megélhetési költségű országok (Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS)): 550 € / hó
 • Alacsonyabb megélhetési költségű országok ((Lengyelország (PL), Románia (RO),  Magyarország (HU), Litvánia (LT),  Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT), Macedónia (MK)):  500 € / hó
 • Szociális támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak külön pályázat alapján 100 €/hó külön támogatás adható
 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva (a pályázati felhívás meghirdetése a későbbiekben várható)
 • Nyelvi felkészítés támogatása (OLS): az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatja az angol, német, francia, olasz, spanyol, holland, cseh, dán, görög, lengyel és svéd nyelvekből történő felkészülést.

8. A pályázás menete

A pályázni a DE online mobilitás kezelő rendszerébe történő jelentkezéssel lehet.

A pályázat benyújtási határideje: A rendelkezésre álló támogatási keret kimerüléséig folyamatos. FONTOS! Az egyetemi partnerek által biztosított szakmai gyakorlati helyekre a pályázat beadási határideje: 2017. március 30.
A pályázat elbírálása folyamatos.

A végzős hallgatóknak még aktív hallgatóként kell ösztöndíj szerződést kötniük a Debreceni Egyetemmel.

 

On-line jelentkezés

Esemény dátuma: 
2017/03/03 to 2017/03/30