Back to Top

Tokyo International University

Tokyo International University (TIU) a japán fővárosban elhelyezkedő egyetem, ahol az alábbi tudományterületeken folytathatnak tanulmányokat a hallgatók (alapképzésen): digital business and innovation, business and economics, international relations.

A Campus Mundi Ösztöndíjprogram keretein belül féléves részképzés folytatható az TIU-n a 2019-20 tavaszi félévben.

A tavaszi félév kezdete: 2020. április.

A tavaszi félév vége: 2020. július-augusztus.

A tavaszi félévben a Debreceni Egyetemről legfeljebb 2 hallgató utazhat ki a partnerintézménybe.

A TIU háromféle programot kínál a hallgatóknak az English Track Program-on belül: „Business Economics”, "Digital Business and Innovation" és „International Relations”.

Az elérhető tantárgyak megtekinthetők itt:

A pályázás menete:

A hallgatók a Campus Mundi ösztöndíjprogram keretében nyújthatják be pályázatukat. A formailag hibátlan Campus Mundi pályázatot benyújtott hallgatók közül a szakmai értékelés során egy vagy két legmagasabb pontszámot elérő pályázó utazhat ki a japán partnerintézménybe.

A Campus Mundi ösztöndíjpályázat részletes pályázati kiírása, követelményei, a benyújtandó formanyomtatványok listája, a benyújtás módja és az értékelés szempontjai megtalálhatók a részletes pályázati felhívásban.

Az ösztöndíj mértéke:

Havi 350.000 Ft támogatás a Campus Mundi Ösztöndíjprogram szabályainak megfelelően.

Határidő:

A pályázat beküldésének határideje a Tempus Közalapítvány részére 2019. október 15. 23:00. A pályázatokat a Tempus Közalapítvány a Campus Mundi Ösztöndíjprogram szabályai szerint értékeli, majd az eredményről értesíti a Debreceni Egyetemet. A DE a legmagasabb pontszámot kapott egy vagy két pályázatot továbbítja a japán partnerintézménybe. 

A nyertes pályázó(k)nak ezt követően 2019. november 8-ig a következő dokumentumokat kell benyújtaniuk emailen keresztül a fogadóintézménynek:

  • application form (English Track Program application form linkje megtalálható ebben a dokumentumban)
  • igazolványkép
  • útlevél másolata
  • angol nyelvű hallgatói jogviszonyigazolás
  • angol nyelvű indexkivonat
  • ajánlólevél
  • kb. 500 szavas „statement of purpose”
  • angol nyelvtudás igazolása (a hallgatóknak az IELTS 6.0 szinttel megegyező szintű angol nyelvtudást kell igazolniuk, tehát erős B2-es nyelvtudást.)

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a végső döntést a pályázó fogadásáról a fogadóintézmény hozza meg.

További információ: ebben a dokumentumban.

 

Debreceni Egyetem Nemzetközi Iroda

Esemény dátuma: 
2020/03/01