Back to Top

A CEEPUS programról

 

A CEEPUS csereprogram célja, hogy a felsőoktatás területén együttműködő partner intézmények között lehetővé tegye hallgatói és oktatói mobilitások lebonyolítását, speciális kurzusok, valamint hallgatói kirándulások szervezését, támogassa hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a térségben, ezzel elősegítve Közép-Európa stratégiai szerepének erősödését.

Jelenleg a következő országok akkreditált felsőoktatási intézményeibe lehet utazni CEEPUS támogatással:

Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia.

A CEEPUS megállapodást 1993. december 8-án írták alá a tagországok oktatási miniszterei, így először az 1994/1995-ös tanév második szemeszterében indulhatott meg a hallgató- és oktatócsere a partner intézmények között. 2011-ben elkezdődött a CEEPUS III. szakasza, melyben a program kiemelt figyelmet fordít a kutatási tevékenységek, közös doktori programok támogatására.

A hatályos jogszabályok teljes szövege ezen az oldalon érhető el.

A fenti tagországok mindegyikében található egy országos hatáskörű, a program országos koordinációjáért felelős Nemzeti CEEPUS Iroda (National CEEPUS Office / NCO). Magyarországon ezt a feladatot a Tempus Közalapítvány látja el. 

Elérhetősége:

Tempus Közalapítvány / CEEPUS Magyarországi Iroda
Telefon: 06 (1) 237-1300
Fax: 06 (1) 239-1329
E-mail: ceepus@tpf.hu
Levelezési cím: 1438. Budapest 70, Postafiók: 508.
Programfelelős: Kilin Emőke

A partnerországok nemzeti CEEPUS irodáinak elérhetőségei a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) az országzászlókra kattintva érhetők el.

A program működési keretét a tagországok által felajánlott ösztöndíjhónapok adják. Az aktuális tanévet megelőzően a CEEPUS Miniszteri Konferencián rögzítik az egyes országok által a fentiekben meghatározott célokra biztosított mobilitási keretet, valamint a vendéghallgatók és -oktatók havi illetményét. Mivel minden ország a beérkező ösztöndíjasai részére nyújt támogatást, az ösztöndíjak mértéke országonként változó. Az aktuális támogatási összegek a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) olvashatók, az egyes országzászlókra kattintva.

A CEEPUS programban a mobilitási tevékenység az elfogadott hálózatokon belül valósítható meg.

Freemower (hálózaton kívüli) mobilitásra a fennmaradó keretektől függően, jellemzően a tanulmányi év második félévében van lehetőség.

A Debreceni Egyetemen a 2016/2017-es tanévben támogatást nyert hálózatok:

1. A hálózat száma és címe: CIII-HU0803-04-1617 SOWOSEC-Social Work and Social Economy

Koordinátor neve és elérhetősége: Toldi Andrea, toldine.andrea@foh.unideb.hu

2. A hálózat száma és címe: CIII-AT -0042-12-1617 Image Processing, Information Engineering & Interdisciplinary Knowledge Exchange

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Hajdú András,  hajdua@inf.unideb.hu

3. A hálózat száma és címe: CIII-PL-0033-12-1617 Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies’ logistics – research, preparation and implementation of joint programs study

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Tiba Zsolt, tiba@eng.unideb.hu

4. A hálózat száma és címe: CIII-AT-0012-12-1617 Language and literature in a Central European context.

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Pusztai Gábor, pustzai.gabor@arts.unideb.hu

5. A hálózat száma és címe: CIII-RO-0013-12-1617 Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Tiba Zsolt, tiba@eng.unideb.hu

6. A hálózat száma és címe: CIII-SK-1018-02-1617 Biology, biotechnology and Food Sciences

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Peles Ferenc, pelesf@agr.unideb.hu

7. A hálózat száma és címe: CIII-PL-0062-12-1617 Applied Geoinformatics (CEE-GIS)

Koordinátor neve elérhetősége: CIII Szabó Szilárd, szabo.szilard@science.unideb.hu

8. A hálózat száma és címe: CIII-HU-0003-11-1617 Agriculture and Environment in the 21st Century - @groin

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Tamás János, tamas@agr.unideb.hu

9. A hálózat száma és címe: CIII-RO-0010-10-1516 Teaching and Learning Bioanalysis

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Gáspár Attila, gaspar@science.unideb.hu

10. A hálózat száma és címe: CIII-HU-0028-10-1617 Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Herendiné Kónya Eszter, eszter.konya@science.unideb.hu

11. A hálózat száma és címe: CIII-SK-0030-12-1617 FROM PREPARATION TO DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION AND UTILISATION OF JOINT PROGRAM SIN STUDY AREA OF PRODUCTION ENGINEERING – Contribution to higher flexibility, ability and mobility of students int he Central and Ease European Region

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Tiba Zsolt, tiba@eng.unideb.hu