Back to Top

ERASMUS+ munkatársak képzési célú mobilitása - pályázati felhívás a 2015/2016-os tanévre

ERASMUS+ felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása - pályázati felhívás a 2015/2016-os tanévre

A Debreceni Egyetem pályázatot ír ki 2015/2016. tanévi Erasmus+ felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása programban való részvételre.

Az ERASMUS+ programról

Az Erasmus+ az Európai Unió programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot is magába foglalja, több jelenleg futó programot (köztük az Egész életen át tartó tanulás programot) egyesítve. További információ

1. A pályázat célja

A személyzeti mobilitás célja az oktatók, adminisztratív és más nem oktató munkatársak külföldi programországbeli partnernél (felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál) végzett mobilitása tudástranszfer vagy készségek fejlesztése céljából (szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás stb.).

2. A pályázásra jogosultak köre

Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények munkatársai. A fogadó intézmény, vállalkozás nem lehet a pályázó lakóhelye szerinti országban. A pályázott képzési célú tevékenységnek 2015. július 1. és 2016. szeptember 30. között kell megvalósulnia.

3. Támogatható tevékenységek

Az Erasmus+ személyzeti mobilitásra pályázók támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi képzési tevékenységben való részvételük megvalósításához. Az ösztöndíj összege függ a képzési tevékenység időtartamától és a célországtól. A kiutazók utazási támogatásban is részesülnek. Az ösztöndíj összegeket és az utazási támogatás összegét az alábbi táblázat tartalmazza. Az képzési tevékenység időtartama nem lehet kevesebb 2 napnál és nem lehet hosszabb 60 napnál (az ösztöndíj támogatás időtartamába az utazási napok nem számítanak bele). Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az Erasmus támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a mobilitás megvalósításához, ezért szükség lehet egyéb kiegészítő forrásokra is. Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kint tartózkodás költségeit, akkor Erasmus ösztöndíjra a pályázó nem jogosult.

4. Kik nyújthatnak be pályázatot?

Pályázat benyújtására jogosult, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

 • magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
 • a Debreceni Egyetem fő- vagy mellékállású adminisztratív/nem oktató munkatársa illetve óraadó vagy önkéntes oktatója;

5. Pályázati feltételek:

 • A fogadó intézmény lehet egy ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény vagy bármilyen külföldi "vállalkozás" (a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény).
 • Konferencia részvétel nem támogatható!
 • Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
 • A munkatárs a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

6. A pályázat benyújtásának határideje és módja:

 • A pályázni a www.mobi.unideb.hu oldalon elérhető online jelentkezési lap kitöltésével és a felsorolt dokumentumok benyújtásával lehet.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30.
 • A pályázatokat Gara Péter ERASMUS+ koordinátornál lehet benyújtani (Debreceni Egyetem, Egyetem tér 1.; I.-es Professzori Villa)
 • A hiányosan benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek.

7. Benyújtandó dokumentumok:

 • az online pályázati űrlap kinyomtatott és aláírt példánya (az online jelentkezést követő válasz emailben kapja meg a pályázó);
 • a munkahelyi vezető által jóváhagyott képzési vagy munkaterv, amely tartalmazza a tervezett tevékenység részleteit (tervezett tevékenység részletes leírása, megvalósítandó célok)
 • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési / tartózkodási engedély másolata.
 • önéletrajz Europass formátumban
 • nyelvtudást igazoló dokumentum

8. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges további dokumentumok:

 • mindhárom fél (pályázó, küldő- és fogadó intézmény képviselője) által aláírt képzési megállapodás
 • aláírt utazási határozat
 • bankszámla igazolás
 • érvényes EU egészségbiztosítási kártya vagy utasbiztosítás

9. A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatok elbírálását az Erasmus Bizottság végzi el a vonatkozó szabályozásban meghatározott bírálati szemponok szerint és a rendelkezésre álló források figyelembevételével.
A pályázat elnyeréséről és/vagy elutasításáról a pályázó e-mailben kap értesítést.

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg oktatók kiegészítő támogatásra is pályázhatnak (a pályázat beadásának várható határideje: július és november, bővebb információ itt: www.mobi.unideb.hu [1]

10. Ösztöndíjak és utazási támogatás

Ösztöndíj összegek / nap:

Fogadó ország

1.-14. nap

15.-60. nap

Dánia, Egyesült Királyság, Hollandia, Írország, Svédország

112 € / nap

78 € / nap

Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Finnország, Görögország, Franciaország, Izland, Lengyelország, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Olaszország, Románia, Törökország

98 € / nap

69 € / nap

Lettország, Macedónia, Málta, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia

84 € / nap

59 € / nap

Észtország, Horvátország, Litvánia, Szlovénia

70 € / nap

49 € / nap

.

Utazási támogatás távolság alapján:

100-499 km

180 €

500 – 1 999 km

275 €

2 000 – 2 999 km

360 €

3 000 – 3 999 km

530 €

4 000 – 7 999 km

820 €

8 000 – 19 999 km

1100 €

 

Esemény dátuma: 
2015/08/04 to 2016/09/30