Back to Top

CEEPUS Pályázati Felhívás

Tisztelt Hallgatók és Oktatók!

 

A Debreceni Egyetem pályázatot hirdet a CEEPUS – Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram keretén belül hallgatói, ill. oktatói mobilitásban való részvételre a 2017/2018-as tanév őszi félévére.

Az alább felsorolt hálózatokban résztvevő partnerintézményekbe lehet pályázni a hálózaton belül meghatározott pályázattípusok és keretszámok szerint.

1.       A hálózat száma és címe: CIII-HU0803-04-1617 SOWOSEC-Social Work and Social Economy

Koordinátor neve és elérhetősége: Toldi Andrea, toldine.andrea@foh.unideb.hu

2.       A hálózat száma és címe: CIII-RO-0013-12-1617 Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Tiba Zsolt, tiba@eng.unideb.hu

3.       A hálózat száma és címe: CIII-AT -0042-12-1617 Image Processing, Information Engineering & Interdisciplinary Knowledge Exchange

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Hajdú András, hajdua@inf.unideb.hu

4.       A hálózat száma és címe: CIII-AT-0012-12-1617 Language and literature in a Central European context.

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Pusztai Gábor, pusztai.gabor@arts.unideb.hu

5.       A hálózat száma és címe: CIII-PL-0033-12-1617 Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies’ logistics – research, preparation and implementation of joint programs study

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Tiba Zsolt, tiba@eng.unideb.hu

6.       A hálózat száma és címe: CIII-SK-1018-02-1617 Biology, biotechnology and Food Sciences

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Peles Ferenc, pelesf@agr.unideb.hu

7.       A hálózat száma és címe: CIII-HU-0003-11-1617 Agriculture and Environment in the 21st Century - @groin

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Tamás János, tamas@agr.unideb.hu

8.       A hálózat száma és címe: CIII-HU-0028-10-1617 Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Herendiné Kónya Eszter, eszter.konya@science.unideb.hu

9.       A hálózat száma és címe: CIII-PL-0062-12-1617 Applied Geoinformatics (CEE-GIS)

Koordinátor neve elérhetősége: Szabó Szilárd, szabo.szilard@science.unideb.hu

10.   A hálózat száma és címe: CIII-SK-0030-12-1617 FROM PREPARATION TO DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION AND UTILISATION OF JOINT PROGRAM SIN STUDY AREA OF PRODUCTION ENGINEERING – Contribution to higher flexibility, ability and mobility of students int he Central and Ease European Region

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Tiba Zsolt, tiba@eng.unideb.hu

11.   A hálózat száma és címe: CIII-RO-0010-10-1516 Teaching and Learning Bioanalysis

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Gáspár Attila, gaspar@science.unideb.hu

 

Általános pályázati feltételek

Az egyes pályázattípusokra vonatkozó elvárások, formai feltételek az alábbi linken érhetők el:

http://www.tka.hu/docs/palyazatok/ceepus_egyeni_mob_palyazatok_feltetele...

Hogyan kell pályázni?

-          Az online pályázati űrlap a http://www.ceepus.info/ oldalon érhető el. Az oldalon először regisztrálni kell a Login/register pontban, majd a regisztrációt megerősítő e-mailben megadottak szerint feltölteni a pályázatot.

-          Az online pályázat feltöltése mellett a következő dokumentumokat kérjük leadni a hálózati koordinátoroknál.

 

Hallgatók:

- index fénymásolata

- nyelvvizsga bizonyítvány másolata

- önéletrajz (magyar és idegen nyelven)

- tudományos munkát, TDK munkát vagy szakkollégiumi tagságot igazoló dokumentum

- hátrányos helyzetű hallgatók esetében erre vonatkozó dokumentumok

 

Oktatók:

- a fogadóegyetemen végzendő oktatási tevékenység témavázlata

- önéletrajz (magyar és idegen nyelven)

 

A pályázatok elbírálása a hallgatók esetében a tanulmányi előmenetel és a nyelvtudás figyelembevételével történik, a hátrányos helyzetű hallgatók az elbírálás során előnyt élveznek. Oktatók esetében a döntésnél a legfontosabb szempont a téma illeszkedése a fogadóintézmény tantárgyi tematikájába, illetve a szakmai (oktatói és tudományos) teljesítmény.

 

 A pályázatok intézményi bírálatra való benyújtásának a határideje: június 10. (a támogatott pályázatokat június 15-ig kell véglegesíteni a http://www.ceepus.info/ pályázati rendszerben.

A határidő után feltöltött pályázatok továbbítására nincs lehetőség!

 

Hátrányos helyzetű pályázók

A pályázat értékelésénél azon hallgatók, akik az alább felsorolt támogatási formák valamelyikben részesülnek, és ezt igazolják, 5 többletpontot kaphatnak.

Jogosultak azon hallgatók, akik:

·         A felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként többletpontokat kaptak

·         Rendszeres szociális ösztöndíjban részesülnek

·         Rendkívüli szociális ösztöndíjban részesülnek

·         Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesülnek

·         HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója

·         Úz a felsőoktatásba – Út a diplomához pályázat kedvezményezett hallgatója

·         Roma Szakkollégium tagja 

Esemény dátuma: 
2017/05/15 to 2017/06/15