Együttműködési lehetőség francia egyetemekkel, kettős képzés indítása

Magyar-francia egyetemi képzés beindítása

A Magyarországi Francia Nagykövetség és a Budapesti Francia Intézet pályázatot hirdet magyar-francia egyetemi képzések beindításának támogatása céljából.

A támogatás formája a következő: magyar egyetemi oktatók/kutatók franciaországi látogatásának finanszírozása, vagy francia egyetemi oktatók/kutatók magyarországi látogatásának finanszírozása.

A pályázatok a beérkezés sorrendjében kerülnek elbírálásra, a rendelkezésre álló források függvényében.

Milyen esetekben nyújtható be pályázat?

-1. eset: Új képzés beindítása (két diplomát adó képzés, Master Erasmus Mundus, diplomát adó kihelyezett képzés, cserefélév);

-2. eset: Egy már meglévő képzés továbbfejlesztése vagy megújítása (két diplomát adó képzés, Master Erasmus Mundus, diplomát adó kihelyezett képzés, cserefélév);

-3. eset: Képzés beindításának céljából tett feltáró látogatás.

Az első és a második kategóriába tartozó kérelmek előnyt élveznek.

Az ezen a linken található formanyomtatványt 2018. június 15-ig kitöltve kérjük visszaküldeni az alábbi címre: s.reymond@inst-france.hu

Francia nyelvű nyomtatvány

 

 

Kutatói mobilitás

I. A kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködést támogató keretfelhívás most megjelent kiegészítése a magyar-francia együttműködésben folyó kutatás-fejlesztési projekteket, ezen belül főként a kutatói mobilitást segíti elő. A kiegészítés a pályázati csomagban megtalálható 2018-as TéT keretfelhívás és útmutató általános szabályait egészíti ki, azokkal együtt értelmezendő.

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2018/magyar-francia-tet-felhivas/2018-2113-tet-fr

 

II. 1 hónapig terjedő kutatási ösztöndíjak Franciaországban magyar-francia oktatási, egyetemi, tudományos illetve technikai együttműködési, illetve csereprogram keretében. Ezek az ösztöndíjak olyan magyar kutatóknak szólnak, akik a Franciaországba történő elutazáskor még nem töltötték be a 45. évet, doktori címmel rendelkeznek, oktatók vagy oktató-kutatók, egy magyar kutatási intézményben dolgoznak, valamint szeretnék a kutatásaikat egy franciaországi kutatással bővíteni. Bővebb információ ezen a liken:

http://www.hongrie.campusfrance.org/hu/actualite/a-francia-korm%C3%A1ny-kutat%C3%B3i-%C3%B6szt%C3%B6nd%C3%ADjai

 

Esemény dátuma: 
2019/05/10