Pályázati Felhívás - CEEPUS – Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram

Pályázati Felhívás

 

Tisztelt Hallgatók és Oktatók!

A Debreceni Egyetem pályázatot hirdet a CEEPUS – Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram keretén belül hallgatói, ill. oktatói mobilitásban való részvételre a 2018/2019-es tanév őszi félévére.

Az alább felsorolt hálózatokban résztvevő partnerintézményekbe lehet pályázni a hálózaton belül meghatározott pályázattípusok és keretszámok szerint.

1.       A hálózat száma és címe: CIII-PL-0901-05-1819 Teaching and Research in advanced manufacturing

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Bodzás Sándor, bodzassandor@eng.unideb.hu

2.       A hálózat száma és címe: CIII-AT -0042-14-1819 Image Processing, Information Engineering & Interdisciplinary Knowledge Exchange

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Hajdú András, hajdua@inf.unideb.hu

3.       A hálózat száma és címe: CIII-AT-0012-14-1819 Language and literature in a Central European context.

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Pusztai Gábor, pustzai.gabor@arts.unideb.hu

4.       A hálózat száma és címe: CIII-PL-0033-14-1819 Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies’ logistics – research, preparation and implementation of joint programs study

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Tiba Zsolt, tiba@eng.unideb.hu

5.       A hálózat száma és címe: CIII-HU-0003-14-1819 Agriculture and Environment in the 21st Century - @groin

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Tamás János, tamas@agr.unideb.hu

6.       A hálózat száma és címe: CIII-HU-0028-10-1617 Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Herendiné Kónya Eszter,eszter.konya@science.unideb.hu

7.       A hálózat száma és címe: CIII-PL-0062-14-1819 Applied Geoinformatics (CEE-GIS)

Koordinátor neve elérhetősége: Szabó Szilárd, szabo.szilard@science.unideb.hu

8.       A hálózat száma és címe: CIII-SK-0030-14-1819 FROM PREPARATION TO DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION AND UTILISATION OF JOINT PROGRAM SIN STUDY AREA OF PRODUCTION ENGINEERING – Contribution to higher flexibility, ability and mobility of students int he Central and Ease European Region

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Tiba Zsolt, tiba@eng.unideb.hu

 

9.       A hálózat száma és címe: CIII-RO-0010-13-1819 Teaching and Learning Bioanalysis

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Gáspár Attila, gaspar@science.unideb.hu

 

10.   A hálózat száma és címe: CIII-RO-0013-14-1819Teaching and Research of Environment-oriented Taechnologies in Manufacturing.

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Gáspár Attila, gaspar@science.unideb.hu

 

Általános pályázati feltételek

Az egyes pályázattípusokra vonatkozó elvárások, formai feltételek az alábbi linken érhetők el:

http://www.tka.hu/docs/palyazatok/ceepus_egyeni_mob_palyazatok_feltetele...

Hogyan kell pályázni?

-          Az online pályázati űrlap a http://www.ceepus.info/ oldalon érhető el. Az oldalon először regisztrálni kell a Login/register pontban, majd a regisztrációt megerősítő e-mailben megadottak szerint feltölteni a pályázatot.

-          Az online pályázat feltöltése mellett a következő dokumentumokat kérjük leadni a hálózati koordinátoroknál.

Hallgatók:

- index fénymásolata

- nyelvvizsga bizonyítvány másolata

- önéletrajz (magyar és idegen nyelven)

- tudományos munkát, TDK munkát vagy szakkollégiumi tagságot igazoló dokumentum

- hátrányos helyzetű hallgatók esetében erre vonatkozó dokumentumok

Oktatók:

- a fogadóegyetemen végzendő oktatási tevékenység témavázlata

- önéletrajz (magyar és idegen nyelven)

A pályázatok elbírálása a hallgatók esetében a tanulmányi előmenetel és a nyelvtudás figyelembevételével történik, a hátrányos helyzetű hallgatók az elbírálás során előnyt élveznek. Oktatók esetében a döntésnél a legfontosabb szempont a téma illeszkedése a fogadóintézmény tantárgyi tematikájába, illetve a szakmai (oktatói és tudományos) teljesítmény.

 A pályázatok intézményi bírálatra való benyújtásának a határideje: június 10. (a támogatott pályázatokat június 15-ig kell véglegesíteni a http://www.ceepus.info/ pályázati rendszerben.

A határidő után feltöltött pályázatok továbbítására nincs lehetőség!

 

Hátrányos helyzetű pályázók

A pályázat értékelésénél azon hallgatók, akik az alább felsorolt támogatási formák valamelyikben részesülnek, és ezt igazolják, 5 többletpontot kaphatnak.

Jogosultak azon hallgatók, akik:

·         A felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként többletpontokat kaptak

·         Rendszeres szociális ösztöndíjban részesülnek

·         Rendkívüli szociális ösztöndíjban részesülnek

·         Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesülnek

·         HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója

·         Út a felsőoktatásba – Út a diplomához pályázat kedvezményezett hallgatójaRoma Szakkollégium tagja

·         Szakkollégium tagja 

Esemény dátuma: 
2018/05/24 to 2019/09/30