CEEPUS - Pályázati Felhívás

Tisztelt Hallgatók és Oktatók!

 

A Debreceni Egyetem pályázatot hirdet a CEEPUS – Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram keretén belül hallgatói, ill. oktatói mobilitásban való részvételre a 2019/2020-as tanév őszi félévére.

Az alább felsorolt hálózatokban résztvevő partnerintézményekbe lehet pályázni a hálózaton belül meghatározott pályázattípusok és keretszámok szerint.

 1. A hálózat száma és címe: CIII-PL0901-06-1920 Teaching and Research in Advanced Manufacturing

Koordinátor neve és elérhetősége: Dr. Bodzás Sándor, bodzassandor@eng.unideb.hu

 1. A hálózat száma és címe: CIII-RO-0013-15-1920 Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Tiba Zsolt, tiba@eng.unideb.hu

 1. A hálózat száma és címe: CIII-AT -0042-15-1920 Image Processing, Information Engineering & Interdisciplinary Knowledge Exchange

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Hajdú András, hajdua@inf.unideb.hu

 1. A hálózat száma és címe: CIII-AT-0012-15-1920 Language and literature in a Central European context.

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Pusztai Gábor, pustzai.gabor@arts.unideb.hu

 1. A hálózat száma és címe: CIII-PL-0033-12-1617 Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies’ logistics – research, preparation and implementation of joint programs study

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Tiba Zsolt, tiba@eng.unideb.hu

 1. A hálózat száma és címe: CIII-SK-1018-02-1617 Biology, biotechnology and Food Sciences

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Peles Ferenc, pelesf@agr.unideb.hu

 1. A hálózat száma és címe: CIII-HU-0003-15-1920 Agriculture and Environment in the 21st Century - @groin

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Tamás János, tamas@agr.unideb.hu

 1. A hálózat száma és címe: CIII-HU-0028-13-1920 Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Herendiné Kónya Eszter, eszter.konya@science.unideb.hu

 1. A hálózat száma és címe: CIII-PL-0062-15-1920 Applied Geoinformatics (CEE-GIS)

Koordinátor neve elérhetősége: Szabó Szilárd, szabo.szilard@science.unideb.hu

 1. A hálózat száma és címe: CIII-SK-0030-15-1920 FROM PREPARATION TO DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION AND UTILISATION OF JOINT PROGRAM SIN STUDY AREA OF PRODUCTION ENGINEERING – Contribution to higher flexibility, ability and mobility of students int he Central and Ease European Region

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Tiba Zsolt, tiba@eng.unideb.hu

 1. A hálózat száma és címe: CIII-RO-0010-14-1920 Teaching and Learning Bioanalysis

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Gáspár Attila, gaspar@science.unideb.hu

Általános pályázati feltételek

Az egyes pályázattípusokra vonatkozó elvárások, formai feltételek az alábbi linken érhetők el:

https://tka.hu/docs/palyazatok/ceepus_egyeni_mob_palyazatok_feltetelek_2019.pdf

Hogyan kell pályázni?

 • Az online pályázati űrlap a http://www.ceepus.info/ oldalon érhető el. Az oldalon először regisztrálni kell a Login/register pontban, majd a regisztrációt megerősítő e-mailben megadottak szerint feltölteni a pályázatot.
 • Az online pályázat feltöltése mellett a további pályázati követelményekkel kapcsolatosan kérjük konzultáljanak a hálózati koordinátorokkal.

 

 

A pályázatok elbírálása a hallgatók esetében a tanulmányi előmenetel és a nyelvtudás figyelembevételével történik, a hátrányos helyzetű hallgatók az elbírálás során előnyt élveznek. Oktatók esetében a döntésnél a legfontosabb szempont a téma illeszkedése a fogadóintézmény tantárgyi tematikájába, illetve a szakmai (oktatói és tudományos) teljesítmény.

 

A pályázatok intézményi bírálatra való benyújtásának a határideje: június 10. (a támogatott pályázatokat június 15-ig kell véglegesíteni a http://www.ceepus.info/ pályázati rendszerben.

A határidő után feltöltött pályázatok továbbítására nincs lehetőség!

 

Hátrányos helyzetű pályázók

A pályázat értékelésénél azon hallgatók, akik az alább felsorolt támogatási formák valamelyikben részesülnek, és ezt igazolják, 5 többletpontot kaphatnak.

Jogosultak azon hallgatók, akik:

 • A felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként többletpontokat kaptak
 • Rendszeres szociális ösztöndíjban részesülnek
 • Rendkívüli szociális ösztöndíjban részesülnek
 • Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesülnek
 • HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója
 • Út a felsőoktatásba – Út a diplomához pályázat kedvezményezett hallgatója
 • Roma Szakkollégium tagja
Esemény dátuma: 
2019/05/28 to 2020/09/30