Universidad de Monterrey

Az Universidad de Monterrey (UDEM, weblap: http://www.udem.edu.mx) Monterrey-ben, Mexikóban található egyetem, amely az egészségtudomány, üzleti tudományok, bölcsészettudományok, építészet, design, természettudományok, jog és társadalomtudományok területén oktat hallgatókat angol és spanyol nyelven.

Campus Mundi Ösztöndíjprogram keretein belül féléves részképzés folytatható az UDEM-en a 2020-21 tavaszi félévben.

A félév kezdete: 2021. január eleje

A tanítás vége: 2021. május közepe

Vizsgaidőszak: 2021. május második fele

A tavaszi félévben a Debreceni Egyetemről előreláthatóan 2 hallgató utazhat ki a partnerintézménybe.

Angol nyelven hallgatható tantárgyak a mexikói intézményben: lista elérhető ITT. A lista a 2019-20 tanév tavaszi félévének tantárgyait tartalmazza, ezért elképzelhető változás! (A listában szereplő tantárgyak alapképzéses tárgyak. Mesterképzéses tárgyakat spanyolul oktatnak.)

A pályázás menete:

A hallgatók a Campus Mundi ösztöndíjprogram keretében nyújthatják be pályázatukat. A formailag hibátlan Campus Mundi pályázatot benyújtott hallgatók közül a szakmai értékelés során két legmagasabb pontszámot elérő pályázó utazhat ki a mexikói partnerintézménybe.

A Campus Mundi ösztöndíjpályázat részletes pályázati kiírása, követelményei, a benyújtandó formanyomtatványok listája, a benyújtás módja és az értékelés szempontjai megtalálhatók a részletes pályázati felhívásban.

Az ösztöndíj mértéke:

Havi 275.000 Ft,  a Campus Mundi Ösztöndíjprogram szabályainak megfelelően (https://tka.hu/docs/palyazatok/cm_sms_smp_osztondij_osszegek_2020-2021_hatalyos.pdf).

Határidő:

A pályázat beküldésének határideje a Tempus Közalapítvány részére 2020. június 30. kedd 23:00Érdemes azonban a pályázatot minél hamarabb benyújtani, mert a Tempus Közalapítvány a (korlátozott) források kimerüléséig tud ösztöndíjat biztosítaniA pályázatokat a Campus Mundi Ösztöndíjprogram szabályai szerint értékelik. A Tempus Közalapítvány az eredményről tájékoztatja a Debreceni Egyetemet, és a DE a két legmagasabb pontszámú pályázatot továbbítja a mexikói partnerintézménybe.

Értesítés a Campus Mundi pályázatok elbírálásáról: várhatóan 2020. augusztus folyamán.

A nyertes pályázóknak ezt követően október 30-ig a következő dokumentumokat kell benyújtaniuk emailen keresztül a fogadóintézménynek:

  • application form (letölthető innen)
  • útlevél másolata
  • 2 db angol nyelvű ajánlólevél
  • angol nyelvű indexkivonat
  • érvényes egészségügyi biztosítás a külföldi tanulmányok idejére
  • angol nyelvtudás igazolása (Nyelvvizsga-bizonyítvány hiányában egyetemi oktató is igazolhatja a nyelvtudást. A pályázónak legalább a TOEFL iBT 80 ponttal egyenértékű nyelvtudással kell rendelkeznie.) Illetve, ha a pályázó spanyol nyelven szeretne tanulni, akkor spanyol nyelvtudás igazolása

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a végső döntést a pályázó fogadásáról a fogadóintézmény hozza meg.

Kérjük a pályázókat, vegyék figyelembe, hogy a vírushelyzet miatt bekövetkezhetnek változások a dátumok, határidők, szükséges dokumentumok tekintetében!

 

 

Esemény dátuma: 
2021/01/04