Hirosaki University

A Hirosaki University (weblap: www.hirosaki-u.ac.jp/en/) Hirosaki városában, Japánban elhelyezkedő egyetem, amely számos tudományterületen oktat hallgatókat japán és angol nyelven. A Hirosaki University ún. Short-term Programja keretében ad lehetőséget a debreceni hallgatóknak, hogy a 2020-21-es tanév tavaszi szemeszterét Japánban töltsék.

A hallgatóknak elsősorban japán nyelv és kultúraórákon, valamint korlátozott számban angol nyelvű kurzusokon van lehetőségük részt venni. Összesen 7 db tantárgy teljesítése kötelező. Legalább alapszintű japán nyelvtudás ajánlott.

Campus Mundi Ösztöndíjprogram keretein belül ösztöndíj pályázható a Hirsaki University-i tanulmányok finanszírozására. Szintén lehetőség van JASSO ösztöndíjra pályázni.

A félév kezdete: 2021. március vége

A félév vége: 2021. augusztus eleje

A részletes, angol nyelvű pályázati felhívás elérhető a Hirosaki University honlapján, az alábbi linkenhttp://www.kokusai.hirosaki-u.ac.jp/en/studyabroad/sa_page1/

Az angol nyelven hallgatható tantárgyak az alábbi linken takinthetők meg:

http://www.kokusai.hirosaki-u.ac.jp/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/0...

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a táblázatban megtekinthető tantárgyak a 2019-es tanévben meghirdetett tárgyak, ezért elképzelhető, hogy a 2020-as tanévben nem pontosan ugyanezek a tantárgyak lesznek meghirdetve! Amint új tantárgylistát kapunk a fogadóintézménytől, frissítjük az információt.

A pályázás menete:

A hallgatók a Campus Mundi ösztöndíjprogram keretében nyújthatják be pályázatukat. A formailag hibátlan Campus Mundi pályázatot benyújtott hallgatók közül a szakmai értékelés során két legmagasabb pontszámot elérő pályázó utazhat ki a japán partnerintézménybe.

A Campus Mundi ösztöndíjpályázat részletes pályázati kiírása, követelményei, a benyújtandó formanyomtatványok listája, a benyújtás módja és az értékelés szempontjai megtalálhatók a részletes pályázati felhívásban.

Az ösztöndíj mértéke:

Havi 350.000 Ft, a Campus Mundi Ösztöndíjprogram szabályainak megfelelően.

Határidő:

A Campus Mundi pályázat beküldésének határideje a Tempus Közalapítvány részére 2020. október 18. A pályázatokat a Campus Mundi Ösztöndíjprogram szabályai szerint értékelik.  A Tempus Közalapítvány az eredményről tájékoztatja a Debreceni Egyetemet, és a DE a két legmagasabb pontszámú pályázatot továbbítja a japán partnerintézménybe. 

Amennyiben nem pályázik Campus Mundi ösztöndíjra, a pályázathoz szükséges dokumentumokat (lásd lentebb) közvetlenül is elküldheti emailben, az internationaloffice@unideb.hu email címre április 19-ig. JASSO (Japan Student Services Organization) ösztöndíjra pályázó hallgatóknak az alábbi három képzési program közül kell választaniuk:

A nyertes pályázóknak ezt követően 2020. november 10-ig emailben, szkennelve, valamint papíron is be kell nyújtaniuk az alábbi dokumentumokat (a szűkös határidő miatt érdemes előre dolgozni):

A hallgatóknak érvényes egészségügyi biztosítással kell rendelkezniük japán tanulmányaik idejére.

Japánba a hallgatóknak vízum szükséges, ez minden pályázó egyéni felelőssége.

Kérjük a pályázókat, vegyék figyelembe, hogy a kiutazás a Covid-19 vírushelyzet magyarországi ill. japán alakulásának függvénye. A járványhelyzet fokozódása, esetleges határzár, repülőjárat-törlések stb. mind befolyásolhatják a mobilitás megvalósulását! A fogadóegyetem belátása szerint dönthet úgy, hogy a hallgatók biztonsága érdekében mégsem fogad nemzetközi diákokat a tavaszi félévben.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a végső döntést a pályázó fogadásáról a fogadóintézmény hozza meg.

 

 

Esemény dátuma: 
2021/04/01