Back to Top

Attila - 2013/2014, Stafford, GB

Kiutazó: 
Attila
Tanév: 
2013/2014
Hely: 
Staffordshire University Stafford , STS
United Kingdom
GB
Program: 
LLP/ERASMUS

 

"A legújabb technológiát alkalmazó számítógépek mellett olyan eszközökhöz férhettem hozzá, amelyek itthoni tanulmányaim során nem, vagy csak korlátozottan voltak elérhetőek. A tanár-diák kapcsolat is nagymértékben eltért a Magyarországon megszokottól: az oktatók kollégaként tekintettek a hallgatókra, így teljes mértékben kötetlen előadások és gyakorlati órák valósulhattak meg. Kérdéseinkkel személyesen, telefonon, és e-mail-ben is bátran fordulhattunk tanárainkhoz."

Mérnök-informatikus hallgatóként külföldi intézmény angol nyelvű képzésén szerettem volna részt venni, ezért Erasmus pályázatot nyújtottam be, ahol fogadó intézményként a Staffordshire University informatika karát jelöltem meg.
Már a pályázat elnyerését megelőzően felvettem a kapcsolatot a fogadó intézmény kari koordinátorával, aki készségesen eligazított; segített a számomra legmegfelelőbb tantárgyak kiválasztásában, a szállással kapcsolatos ügyintézésben és egyéb, az utazással kapcsolatos teendőimben.

Megérkezésem után személyesen is felvettem a kapcsolatot a koordinátorommal, aki körbevezetett az egyetem informatikai karának campusán, és további eligazítást adott az egyetemen folyó oktatás módjáról és a számonkérés folyamatáról.

Az egyetemi oktatótermek felszereltsége kiemelkedően magasszínvonalú volt: a legújabb technológiát alkalmazó számítógépek mellett olyan eszközökhöz férhettem hozzá, amelyek itthoni tanulmányaim során nem, vagy csak korlátozottan voltak elérhetőek. Az oktatótermeket és azok eszközeit az előadások és gyakorlatok időtartamán kívül is (21:00-ig) szabadon használhatták a hallgatók. Ez rendkívül jó lehetőséget biztosított arra, hogy a vizsgákra és gyakorlati számonkérésekre a tanulók felkészülhessenek.

Az oktatás menetét illetően jelentős eltérés figyelhető meg az előadások és gyakorlatok időtartamában: az előadások 45, míg a gyakorlatok 120 percesek voltak. Ez olyan gyakorlatorientált képzést tett lehetővé, ahol az elmélet elsajátítása legfőképp a hallgatóra hárult önálló módon, az egyetem interneten elérhető oktatási segédanyagai használatával.

A tanár-diák kapcsolat is nagymértékben eltért a Magyarországon megszokottól: az oktatók kollégaként tekintettek a hallgatókra, így teljes mértékben kötetlen előadások és gyakorlati órák valósulhattak meg. Kérdéseinkkel személyesen, telefonon, és e-mail-ben is bátran fordulhattunk tanárainkhoz. A közvetlen kapcsolat egyáltalán nem befolyásolta a hallgatók kurzusokhoz való hozzáállását.

A számonkérésre való felkészülést nagyban elősegítette az, hogy a könyvtár éjjel-nappal (0-24) a hallgatók rendelkezésére állt. A könyvtárban a hallgatók igényeihez igazodva háromféle terem volt megtalálható. A zöld terem a csoportos foglalkozást segítette elő, ahol szabadon diskurálhattak a hallgatók. A sárga szín a halk munkavégzés céljából fenntartott terem volt; itt beszélgetni nem, vagy csak halkan lehetett. A vörös szín az elmélyült, teljes csendben folytatott tanulás vagy munka érdekében lett kialakítva.
A szemeszter végi számonkérés menete a következő volt: az itthon megszokottól eltérően nem az előadótermekben, hanem az erre a célra külön kialakított helyiségekben –esetemben a tornateremben- folyt a vizsgáztatás. A vizsgatermek egyszemélyes padokkal voltak berendezve. A vizsgahelyen több tárgyból is párhuzamosan folyt a számonkérés, így volt olyan alkalom, hogy több száz hallgató több mint öt oktató felügyeletével adott számot tudásáról.

Külföldi hallgatóként –tekintettel hazautazásom korai időpontjára- az oktatók kérésemre a vizsgák eredményéről jóval a javítási határidő előtt tájékoztattak. Ez lehetővé tette azt, hogy a kint teljesített tárgyak hazaérkezésem után közvetlenül, még az itthoni határidők előtt bejegyzésre kerülhettek.

Megérkezésem után az egyetem hallgatói önkormányzata ún. eligazító hetet tartott, ahol előadások keretin belül tájékoztatást kaphattunk az egyetem működéséről, az oktatás menetéről és egyéb, az egyetemi élettel kapcsolatos dolgokról. Ezek az információk rendkívül hasznosnak bizonyultak. Az előadások a tanárok részvételével és közreműködésével történtek, így minden felmerülő kérdésünkre azonnal választ kaphattunk.

Az első héten, a tanulmányok megkezdése előtt közösségi programokon vehettünk részt, melynek keretein belül a külföldi hallgatók megismerkedhettek egymással. Itt közeli barátságot köthettem a Németországból érkező hallgatókkal, akikkel rengeteg közös programon vettünk részt.

Az angol hallgatókkal is jó kapcsolatot alakítottam ki, bár ők zárkózottabbak voltak. Ettől függetlenül rendkívül segítőkésznek és megértőnek bizonyultak. Ott tartózkodásom alatt soha nem éreztem magam kívülállónak, a helyi hallgatók és oktatók is teljes mértékben befogadtak, és velük egyenrangúként kezeltek.