CEEPUS Freemover egyéni mobilitási pályázati felhívás az őszi félévre (Szlovákia)

A 2014/2015-ös tanévben már az őszi félévre is lehet CEEPUS Freemover egyéni mobilitási pályázatot benyújtani Szlovákia felsőoktatási intézményeibe. A felhívás aktív státuszú hallgatók és főállású egyetemi/főiskolai oktatók számára nyitott, Magyarország bármelyik akkreditált felsőoktatási intézményéből pályázható Szlovákia bármely akkreditált felsőoktatási intézményébe.

Jelentkezés a www.ceepus.info oldalon.

Feltételek:

-    hallgatók: 1 db fogadólevél a fogadóintézményből (CEEPUS Freemover Letter of Acceptance), 1 db ajánlólevél egy oktatótól (CEEPUS Freemover Letter of Recommendation)
-    oktatók: 1 db oktatói fogadólevél a fogadóintézményből (CEEPUS Freemover Teachers' Letter)

A pályázatok benyújtása folyamatosan lehetséges, legkésőbb 2014. október 31-ig. A pályázat benyújtása és a megpályázott időszak kezdete között legalább másfél hónapnak kell lennie.

Bővebb információ a Freemover pályázati lehetőségről az alábbi linken érhető el:

http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=905

Más CEEPUS célország az őszi félévre Freemoverként nem pályázható.

 

Általános pályázati feltételek:
     -   valamely CEEPUS tagország felsőoktatási intézménye hivatalosan beiratkozott, aktív státuszú hallgatója vagy főállású oktatója,
     -   ha nem CEEPUS tagország állampolgára, rendelkezik Equal Status dokumentummal,
     -   helyesen kitöltött pályázati űrlap
     -   feltöltött mellékletek
     -   a felsőoktatásban eltöltött teljes idő alatt CEEPUS külföldi tanulmányútjai nem haladták meg a 10 hónapot,
   
    A kitöltött, aláírt dokumentumokat szkennelt formában fel kell tölteni a pályázathoz, majd az egészet a „SUBMIT” gomb megnyomásával véglegesíteni.
    A Nemzeti Iroda formailag ellenőrzi a beérkezett pályázatokat, majd a kiírásnak megfelelőeket  továbbítja a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé. Mivel a CEEPUS ösztöndíjat mindig a fogadó ország fizeti, ők döntenek a pályázat sorsáról. A pályázatok eredményéről érdeklődni a fogadó ország nemzeti irodájánál lehet.
    Az ösztöndíjak összege tagországonként eltér, a pontos összegekről itt tájékozódhat: 

http://www.ceepus.info/default.aspx?CMSPage=39

A CEEPUS ösztöndíj kiegészítő támogatás, nem fedi a külföldi tanulmányút teljes költségét, és nem fordítható útiköltségre, sem konferenciák, találkozók, tanácskozások kiadásaira.
    Szintén általános szabály, hogy a külföldön folytatott tanulmányai nyomán a hallgatónak itthon krediteket kell kapnia (az nincs központilag szabályozva, hogy mennyit; az intézmények közti megegyezéstől függ). Ezért ajánlatos itthon még a kiutazás előtt tisztázni, hogy a kinti tanulmányait hogyan fogják itthon elismerni.

Mielőtt bárki pályázatírásba kezd, érdemes alaposan tanulmányozni a http://www.tpf.hu honlap összes CEEPUS oldalát (Pályázatok, CEEPUS), valamint a Letölthető dokumentumoknál szereplő Kézikönyvet .

 

FONTOS INFORMÁCIÓ FREEMOVER PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE:

-    Mind a hálózati, mind a freemover pályázás teljes folyamata angol nyelven online zajlik a www.ceepus.info honlapon egy egyszerű regisztrálás után.  (A különbség csupán annyi, hogy míg a hálózati mobilitási pályázatot a küldő felsőoktatási intézmény hálózati koordinátorához kell benyújtani, a freemoverek egyenesen a Nemzeti Irodához pályáznak.)
-    A nem túl bonyolult pályázati űrlap értelemszerű és pontos kitöltését követően a pályázai anyaghoz kétfajta dokumentumot kell feltölteni (Letter of Acceptance és Letter of Recommendation), amelyek elérhetőek itt és a www.ceepus.info honlapról is.  A freemover mobilitási pályázatok benyújtási határideje: minden év november 30.
-    Freemoverként mindig csak a tavaszi (II.) félévre van mód pályázni, mivel a Nemzeti Irodák a freemover pályázóknak csak a hálózatokban korábban fel nem használt hónapkeret terhére osztanak ösztöndíjat, éppen ezért itt az esély mindig sokkal inkább esetleges, mint a hálózati pályázatoknál. A szétosztható hónapok számát az adott fogadó ország tudja, és nem előbb, mint a második hálózati forduló elbírálását követően november végén.
-    Ha hallgatói (S) státuszú pályázatot nyújt be, az 3-10 hónapig terjedhet. Ha szakdolgozatot szeretne kint írni, beadhat rövid távú (ST) státuszú pályázatot is, de a szakdolgozatírás tényét jeleznie kell a pályázat Motivation részében.
-    Az Ausztriába, Bosznia-Hercegovinába vagy Csehországba pályázók dokumentumok feltöltése nélkül véglegesíthetik pályázatukat az online rendszerben. Ezt követően az érintett Nemzeti Irodák meghatározzák a rendelkezésükre álló szabad kvóták alapján a Freemover jelöltek körét, majd egy további státuszba továbbítják őket a ceepus.info-n. Az ilyen pályázóknak csak ezután kell felvenni a kapcsolatot a fogadóegyetemmel, és beszerezni a szükséges befogadó nyilatkozatot (illetve az ajánlásokat). Végül – a megszokott módon – a Nemzeti Irodák döntenek a pályázatok támogathatóságáról. A többi tagországba már a pályázat benyújtásakor fel kell tölteni a szükséges dokumentumokat (ld. alább).
-    Az oktatói ösztöndíj elnyerésének speciális feltétele 5 munkanap alatt minimum 6 tanítási/konzultációs óra kötelező megtartása. A Joint Program keretében közös diploma program kidolgozása céljával utazó oktatók esetén kötelező tanítási óraszám 5 munkanap alatt minimum 4 órára változik. A 2012/2013-as tanévtől az oktatóknak is kell nyomtatványt csatolniuk pályázatukhoz, amely itt érhető el: http://www.tpf.hu/document.php?doc_name=/CEEPUS/letter_freemover_teacher... .
-    A hallgatói pályázónak a Letter of Recommendation formanyomtatványát http://www.tpf.hu/document.php?doc_name=/CEEPUS/letter_of_recommendation... két példányban kell letöltenie, majd 2 itthoni oktatójával kitöltetnie, aláíratnia és lepecsételtetnie.
-    A Letter of Acceptance nyomtatványt a http://www.tpf.hu/document.php?doc_name=/CEEPUS/letter_of_acceptance_cee... linkről lehet letölteni, 1 példányban kell kitöltetni és szabályszerűen aláíratni, lepecsételtetni a kinti fogadó felsőoktatási intézmény illetékesével. Ez tehát az jelenti, hogy a hallgatónak kell fölvennie a kapcsolatot a majdani fogadó intézményével.

Kérdés esetén a Tempus Közalapítvány CEEPUS Nemzeti Iroda munkatársai természetesen személyesen is állnak rendelkezésére munkanapokon 8.30-17 óráig.

Esemény dátuma: 
2014/08/28