Pályázat fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ résztvevők kiegészítő pénzügyi támogatására

Pályázati felhívás

Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve oktatók, nem oktatói személyzet kiegészítő pénzügyi támogatására

2015/2016-os tanév

 

A felsőoktatási intézmények és a Tempus Közalapítvány közösen pályázatot hirdetnek azon felsőoktatásban tanuló/dolgozó fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, oktatók és a felsőoktatási intézmények nem oktató beosztású, adminisztratív munkatársai számára, akik a 2015/2016-ös tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek el.

A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is a speciális ellátást igénylő kiutazók számára az Erasmus+ programban.

 

Kik pályázhatnak?

Látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, tej- vagy lisztérzékeny, illetve egyéb fogyatékossággal élő vagy a betegség miatt folyamatos orvosi felügyeletre szoruló személyek, amennyiben a betegségük igazolhatóan jelentős többletköltségeket okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest. A támogatás nem igényelhető azokra a költségekre (pl. gyógyszerköltség), amik Magyarországon is felmerülnek, beszerezhetők itthon és kivihetők külföldre, így például az első háromhavi gyógyszeradag.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

§  A hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot;

§  Igazolást az elnyert Erasmus+ támogatásról (az igazoláson a kiutazás időtartamának is szerepelnie kell);

§  A kezelőorvos (háziorvos vagy az illetékes szakorvos) által három hónapnál nem régebben kiállított kórtörténeti összefoglalót a betegségről, amely tartalmazza a kórelőzményt, az eddigi diagnosztikus vizsgálatokat, kezeléseket, eredményeket.

 

Pályázatok bírálata, döntéshozatal

A pályázatok formai bírálatát a küldő felsőoktatási intézmény végzi, míg orvosi szakvéleményt a Tempus Közalapítvány által felkért független orvos-szakértők adnak. Javaslatuk alapján a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést a pályázatról és meghatározza a támogatás összegét. A Kuratórium döntése ellen fellebbezésnek nincs helye, hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A támogatás összege

A pályázati űrlapon a pályázónak tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel, a pályázati űrlapon a teljes időtartamra igényelt összegeket kell feltüntetnie. Csakis olyan tételekre kérhet támogatást, amelyek szorosan összefüggnek a külföldi tartózkodással, illetve amelyek felhasználásáról – pozitív elbírálás esetén – a pályázó számlákkal tud elszámolni. Az orvos szakértők a bírálat során a pályázó kórtörténeti összefoglalója alapján a pályázó kiegészítő támogatás iránti igényét négy csoportba sorolják: a) indokolatlan, b) enyhe, c) közepes, d) súlyos. A súlyossági fokozat szabályozza azt, hogy a pályázó havi bontásban maximum és minimum hány eurót kaphat. A sávok a következőképpen néznek ki:

 

 

Enyhe betegség

Közepesen súlyos betegség

Súlyos betegség

Hallgatók

20 – 150 euró/hó

150 – 320 euró/hó

320 – 500 euró/hó

Oktatók, nem oktatói személyzet

10 – 20 euró/nap

20 – 60 euró/nap

60 – 100 euró/nap

 

A támogatás kizárólag a pályázatban igényelt költségekre használható fel.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje (postai bélyegző dátuma):

2015. október 27.

 

A pályázatokat magyar nyelven, kizárólag a megadott pályázati űrlapon kérjük benyújtani:

§  2 nyomtatott, aláírt példányban a küldő intézmény koordinátorához (DE Nemzetközi Iroda, I. Villa), valamint

§  1 elektronikus verziót a erasmus@unideb.hu e-mail címre is el kell küldeni.

 

Kérjük, feltétlenül csatolja pályázatához a fent felsorolt dokumentumokat, mert nélkülük a pályázat nem értékelhető!

A pályázat eredeti példányát postai úton a küldő felsőoktatási intézménye Erasmus+ koordinátorának szíveskedjenek eljuttatni.

 

További felvilágosítást az intézményi Erasmus+ koordinátortól, vagy a Tempus Közalapítványtól (1/237-1300, info(kukac)tpf(pont)hu) kaphat.

 

 

 

Mellékletek:

-          pályázati űrlap

Esemény dátuma: 
2015/04/03 to 2015/10/31