Back to Top

Szakmai gyakorlat ajánlatok

Az alábbi oldalak segíthetnek neked szakmai gyakorlati helyet találni. Természetesen bármilyen más vállalkozás, cég, kutatóintézet, kórház stb. lehet fogadóintézmény, ha az ott végezhető tevékenység kapcsolódik a tanulmányaidhoz.
 
A legtöbb esetben a gyakorlat fizetetlen munkát jelent. A gyakorlat finanszírozásához pályázhatsz Erasmus+ ösztöndíjat. Ehhez
 
1. önállóan fel kell venned a kapcsolatot az adott fogadóintézménnyel; a fogadóintézmény bármilyen vállalkozás, cég, egészségügyi intézmény, kutatóintézet stb. lehet, ahol a tanulmányaidhoz kapcsolódó releváns szakmai gyakorlatot végezhetsz;
 
2. egyeztetned kell a fogadóintézménnyel a szakmai gyakorlat részleteit (mettől meddig, pontosan milyen munka, heti hány óra);
 
3. be kell szerezned a cégtől egy fogadólevelet;
 
4. majd ennek birtokában benyújthatod jelentkezésed Erasmus+ szakmai gyakorlati ösztöndíjra a Debreceni Egyetemen keresztül.

CEEPUS pályázati felhívás a 2020/2021-es tanév őszi félévére

CEEPUS pályázati felhívás a 2020/2021-es tanév őszi félévére

A Debreceni Egyetem pályázatot hirdet a CEEPUS – Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram keretén belül hallgatói, ill. oktatói mobilitásban való részvételre a 2020/2021-es tanév őszi félévére.

Tisztelt Hallgatók és Oktatók!

A Debreceni Egyetem pályázatot hirdet a CEEPUS – Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram keretén belül hallgatói, ill. oktatói mobilitásban való részvételre a 2020/2021-es tanév őszi félévére.

Az alább felsorolt hálózatokban résztvevő partnerintézményekbe lehet pályázni a hálózaton belül meghatározott pályázattípusok és keretszámok szerint.

 1. A hálózat száma és címe: CIII-HU-1201-04-2021 German as a Foreign Language in Central and Eastern Europe: New Perspectives of Teacher Training

Koordinátor neve és elérhetősége: Dr. Horváth Andrea, horvath.andrea@arts.unideb.hu

 1. A hálózat száma és címe: CIII-HU-0803-08-2021 SOWOSEC - Social Work and Social Economy

Koordinátor neve elérhetősége: Toldiné Bélteki Andrea, toldine.andrea@foh.unideb.hu

 1. A hálózat száma és címe: CIII-PL-0901-07-2021 Teaching and research in advanced manufacturing

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Bodzás Sándor, bodzassandor@eng.unideb.hu

 1. A hálózat száma és címe: CIII-RS-1511-01-2021 Research and Development of New Technologies for Innovative Services in Sustainable Logistics 4.0

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Mankovits Tamás, tamas.mankovits@eng.unideb.hu

 1. A hálózat száma és címe: CIII-AT-0042-16-2021 Image Processing, Information Engineering & Interdisciplinary Knowledge Exchange

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Hajdú András, hajdu.andras@inf.unideb.hu

 1. A hálózat száma és címe: CIII-SK-1018-06-2021 Biology, biotechnology and Food Sciences

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Peles Ferenc, pelesf@agr.unideb.hu

 1. A hálózat száma és címe: CIII-PL-0033-16-2021 Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies’ logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Tiba Zsolt, tiba@eng.unideb.hu

 1. A hálózat száma és címe: CIII-RS-1512-01-2021 Improving Food Quality with Novel Food Processing Technologies

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Sipos Péter, siposp@agr.unideb.hu

 1. A hálózat száma és címe: CIII-HU-0028-14-2021 Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Herendiné Kónya Eszter, eszter.konya@science.unideb.hu

 1. A hálózat száma és címe: CIII-RO-0010-15-2021 Teaching and Learning Bioanalysis

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Gáspár Attila, gaspar@science.unideb.hu

 1. A hálózat száma és címe: CIII-RO-0013-16-2021 Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Tiba Zsolt, tiba@eng.unideb.hu

 1. A hálózat száma és címe: CIII-HU-0003-16-2021 Agriculture and Environment in the 21st Century - @groen

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Tamás János, tamas@agr.unideb.hu

 1. A hálózat száma és címe: CIII-SK-0030-16-2021 FROM PREPARATION TO DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION AND UTILISATION OF JOINT PROGRAMS IN STUDY AREA OF PRODUCTION ENGINEERING – Contribution to higher flexibility, ability and mobility of students in the Central and East European region

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Tiba Zsolt, tiba@eng.unideb.hu

 1. A hálózat száma és címe: CIII-AT-0012-16-2021                Language and literature in a Central European context

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Pusztai Gábor, pusztai.gabor@arts.unideb.hu

 1. A hálózat száma és címe: CIII-PL-1510-01-2021 Sustainability and Health Economics     

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Oláh Judit, olahjudit@agr.unideb.hu

 1. A hálózat száma és címe: CIII-PL-1410-02-2021 KULTAX Financial and Tax Law in Central Europe             

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Bordás Péter, bordas.peter@law.unideb.hu

 1. A hálózat száma és címe: CIII-PL-0062-16-2021 Applied Geoinformatics (CEE-GIS)

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Bertalan László, bertalan@science.unideb.hu

 1. A hálózat száma és címe: CIII-SK-1516-01-2021 BioScience, Food and Health

Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Sipos Péter, siposp@agr.unideb.hu

Általános pályázati feltételek

Az egyes pályázattípusokra vonatkozó elvárások, formai feltételek a Tempus Közalapítvány honlapján az alábbi linken érhetők el: https://tka.hu/palyazatok/114/ceepus/#palyazatList

Hogyan kell pályázni?

 • Az online pályázati űrlap a http://www.ceepus.info/ oldalon érhető el. Az oldalon először regisztrálni kell a Login/register pontban, majd a regisztrációt megerősítő e-mailben megadottak szerint feltölteni a pályázatot.
 • Az online pályázat feltöltése mellett a további pályázati követelményekkel kapcsolatosan kérjük konzultáljanak a hálózati koordinátorokkal.

A pályázatok elbírálása a hallgatók esetében a tanulmányi előmenetel és a nyelvtudás figyelembevételével történik, a hátrányos helyzetű hallgatók az elbírálás során előnyt élveznek. Oktatók esetében a döntésnél a legfontosabb szempont a téma illeszkedése a fogadóintézmény tantárgyi tematikájába, illetve a szakmai (oktatói és tudományos) teljesítmény.

A pályázatok intézményi bírálatra való benyújtásának a határideje: június 10. (a támogatott pályázatokat június 15-ig kell véglegesíteni a http://www.ceepus.info/ pályázati rendszerben.

A határidő után feltöltött pályázatok továbbítására nincs lehetőség! 

ERASMUS+ KA103 Pályázati felhívás hallgatói szakmai gyakorlati mobilitásra a 2020/2021 tanévben

ERASMUS+ KA103 Pályázati felhívás hallgatói szakmai gyakorlati mobilitásra (2020/2021-es tanév)

A Debreceni Egyetem pályázatot hirdet szakmai gyakorlat célú mobilitások megvalósításra az Erasmus+ program keretében, a programországok fogadó intézményeiben, a 2020/2021 tanévre vonatkozóan.

 

Az ERASMUS+ programról

Az Erasmus+ az Európai Unió programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot is magába foglalja.

További információ: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

http://mobi.unideb.hu/palyazatok/erasmusplusz

1. A pályázat célja

A szakmai gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó intézmény/vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, a Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

2. A pályázásra jogosultak köre

A Debreceni Egyetem beiratkozott hallgatói (alap-, mester-, osztatlan, doktori és felsőfokú szakképzés, nappali és levelező képzés), akik hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Doktorjelölt státuszú egyének nem pályázhatnak.

3. Támogatható tevékenységek

Felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-12 hónap);

Tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (3-12 hónap);

4.A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamok közül részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Szerbia

5. Pályázati feltételek

A hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat a Debreceni Egyetem nappali vagy levelező tagozatán.

A frissen diplomát szerzett hallgatók  is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzést követő 12 hónapon belül (ebben az esetben a pályázatot még az oklevél megszerzése előtt be kell nyújtaniuk és - sikeres pályázat esetén - a támogatási szerződést még aktív hallgatói jogviszonyban meg kell kötniük).

A kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok második évében (két abszolvált szemeszter után) történhet.

Tanárasszisztensek a 2014/2015-os tanévtől nyújthatnak be ERASMUS+ szakmai gyakorlati mobilitási pályázatot. A tanárasszisztensi mobilitás ERASMUS+ szakmai mobilitásnak tekintendő.

A hallgató az intézményi elbíráláson megfelelt.

A hallgató birtokában van a szükséges nyelvtudásnak (partneregyetemen végzendő tanulmányok nyelve) és ezt a pályázat elbírálásakor hitelt érdemlő módon igazolni tudja. A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).

A hallgatói tanulmányi célú mobilitási időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. A kombinált mobilitás azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlat ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt valósul meg, mint ahol a hallgató a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell megvalósulnia. A „kombinált időszakra” vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal (lásd hallgatói célú tanulmányi mobilitás ösztöndíj mértékeit). Kombinált mobilitásra a tanulmányi célú mobilitási pályázattal egy időben lehet pályázatot benyújtani.

Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített (tanulmányi és szakmai) mobilitási időtartam támogatható. A hallgató jelenlegi képzési ciklusa során a megelőző tanévekben elnyert ERASMUS (LLP) mobilitás (zero grant mobilitás is) is beleszámít a maximális 12 hónapba.

Az osztatlan képzés két ciklust fed le, így osztatlan képzés esetén a maximális összesített mobilitási időtartam 24 hónap lehet.

Jelen pályázati felhívás keretében 2020. július 1. és 2021. szeptember 30.  között valósíthat meg szakmai mobilitást.

A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli tanulmányi szerződés megkötése kötelező.

A szakmai mobilitási időszak végén a külföldi fogadóintézménynek/vállalkozásnak igazolást kell kiadnia az elvégzett képzési programról és eredményekről.

A küldő intézménynek teljes mértékben be kell számítania a külföldi szakmai gyakorlat időszakát. A mobilitás alatt végzett tevékenységnek illeszkednie kell a hallgató képzési tervébe.

A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is az anyaintézményük beiratkozott, teljes jogú hallgatói, jogosultak a nekik járó tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására, ugyanakkor az anyaintézményben kell tandíj-, és egyéb fizetési kötelezettségüknek is eleget tenniük (kivétel: a végzés utáni 12 hónapon belül teljesítendő mobilitás). 

A hallgatónak a mobilitás befejezéséig aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie a küldő intézményben (kivétel: a végzés utáni 12 hónapon belül teljesítendő mobilitás).

Azok a hallgatók, akik felsőoktatási intézményben valósítanak meg szakmai gyakorlatot a fogadó intézményben tandíjmentességet élveznek, és megilletik őket mindazon jogok, amelyek a fogadó intézmény valamennyi beiratkozott hallgatóját megilletik.

A szakmai mobilitás megvalósításának helyszíne nem lehet a hallgató lakóhelye és/vagy az állampolgársága szerinti ország.

Szakmai gyakorlati mobilitás esetén - figyelembe véve az egyes karok sajátosságait - a karok további speciális megkötésekkel élhetnek.

6. A hallgatói szakmai mobilitás pályázathoz szükséges dokumentumok:

Figyelem! A dokumentumokat kizárólag elektronikus formában (az eredeti dokumentumokat szkennelve, pdf formátumban) kell benyújtani az online rendszerben!

Benyújtott online jelentkezés;

Kreditigazolás a tanulmányai során eddig teljesített félévekről. Az igazolásokat a Tanulmányi Osztályon kell hitelesíttetni;

A nyelvtudás igazolása (nyelvvizsga-bizonyítvány a tanulmányok nyelvének ismeretéről, vagy a lektorátus igazolása a nyelvtudásról);

Fényképes szakmai önéletrajz magyarul Europass formátumban;

Motivációs levél, amely tartalmazza a jelentkező céljait, az elvégzendő tanulmányokat, illetve azt is, hogy melyik egyetemre, melyik félévre, illetve időszakra nyújtja be a jelölt a pályázatát (az online jelentkezési lapon kell beadni);

Az ERASMUS kapcsolatokat közvetlenül koordináló karok és tanszékek a pályázók számára további megkötésekkel élhetnek;

Az elbírálásnál előnyt jelent:

- tudmányos/közéleti tevénykenység igazolása

- további nyelvtudást igazoló dokumentum

7.Az ERASMUS+ hallgatói tanulmányi célú mobilitás keretében történő kiutazás feltételei:

A megfelelő kari bizottság pozitív döntése a pályázatról, valamint intézményi szintű pozitív elbírálás. A kiutazás félévére félévre vonatkozó aktív hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum.

A megpályázott külföldi fogadó intézvény/szervezet fogadókészsége. 

A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli Tanulmányi Szerződés megkötése szükséges. A mindhárom fél által (hallgató, küldő egyetem, fogadó egyetem) aláírt tanulmányi szerződés (Learning Agreement)* tartalmazza a partneregyetemen végzendő kurzusok és a Debreceni Egyetemen ekvivalensként elfogadásra kerülő kurzusok listáját, és a hozzájuk rendelt kreditértékeket.

Kari Tanulmányi Albizottság engedélye (kartól függően).

Európai Uniós egészségbiztosítási kártya megléte.

Amennyiben az adott országban szükséges, az ERASMUS hallgatók számára kiállított érvényes tanulói vízum.

Az Európai Bizottság online nyelvi felmérésének elvégzése, amennyiben a hallgató a tanulmányait a megadott nyelvek egyikén végzi és az nem az anyanyelve.

Szakmai felelősség biztosítás a szakmai gyakorlat idejére.

8. A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

Hallgatói ösztöndíj mértéke:

Magas megélhetési költségű országok: 620 €/hó

(Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK))

Közepes megélhetési költségű országok: 570 €/hó

(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL), Málta (MT), Portugália (PT))

Alacsonyabb megélhetési költségű országok: 520 €/hó

(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Macedónia (MK), Törökország (TR) Szerbia SR))

Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak külön pályázat alapján 100 €/hó külön támogatás adható - külön pályázat alapján

Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva - külön pályázat alapján

Nyelvi felkészítés támogatása (OLS): az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatja az angol, német, francia, olasz, spanyol, holland, cseh, dán, görög, lengyel és svéd nyelvekből történő felkészülést.

9. A pályázás menete

A pályázni a DE online mobilitás kezelő rendszerébe történő jelentkezéssel lehet.

A pályázat benyújtási határideje: A rendelkezésre álló támogatási keret kimerüléséig folyamatos. FONTOS! Az egyetemi partnerek által biztosított szakmai gyakorlati helyekre a pályázat beadási határideje: 2020. március 30.
A pályázat elbírálása folyamatos.

A végzős hallgatóknak még aktív hallgatóként kell ösztöndíj szerződést kötniük a Debreceni Egyetemmel.

 On-line jelentkezés

* A Learning Agreement az online jelentkezési felületen is elkészíthető, illetve használható az Erasmus+ Program online learning agreement platformja is.

Adminisztratív szakmai gyakorlati lehetőség a CERN-ben, Svájcban

 

Adminisztratív szakmai gyakorlati lehetőség a CERN-ben, Svájcban

 

ADMINISTRATIVE STUDENT PROGRAMME AT CERN

There's no better was to learn than on-the-job. When that job happens to be in a world-famous organisation and centre of scientific excellence, even better. If you’re an undergraduate in Administration and are looking for a practical training period or a place to complete your final project, you could spend 2 to 12 months at CERN during the course of your studies (Bachelor or Master). If your university requires or encourages you to acquire work experience through an internship, imagine doing this at CERN in Geneva.

WHAT WE OFFER:
 
• A contract of association from 2 to 12 months.
• A subsistence allowance of around 3200 CHF/month (net of tax).
• A travel allowance.
• An additional allowance for students who are married and/or with child(ren).
• Health insurance for yourself and your dependants.
• 6 weeks’ holiday per year.
 
ELIGIBILITY CONDITIONS:
 
• You are a national of a CERN Member or Associate Member State (home.cern/about/
member-states).
• You should have completed at least 18 months of your undergraduate studies (Bachelor or Master’s) specializing in an administrative field at the time of the following student committee (two committees per year: May and December)
• You can stay for at least 2 and at most 12 months remaining registered as a full-time student.
• You have good knowledge of English OR French.
 

WE HIRE IN THESE FIELDS:

Translation, human resources, advanced secretarial work, business administration, logistics, law, finance, accounting, library and information science, engineering management, science communication, education, audiovisual, communication and public relations, psychology, audit are but a few examples of the many domains in which successful applicants will learn and contribute their knowledge. 

APPLY ONLINE: cern.ch/ADMIN

Szakmai gyakorlat a CERN-ben, Svájcban

 

Szakmai gyakorlat a CERN-ben, Svájcban

 

TECHNICAL STUDENT PROGRAMME
 
Imagine getting involved in work that is changing the world and imagine doing it before you’ve left university. Imagine working in an international environment and having a great quality of life. Put all these ingredients together to make this imagination a reality.
There’s no better way to learn than on-the-job. When that job happens to be in a world-famous organisation and centre of scientific excellence, even better. If you’re an undergraduate in Applied Physics, Engineering or Computing and are looking for a practical training period or a place to complete your final project, you could spend 4 to 12 months at CERN during the course of your studies (Bachelor or Master’s). If your university requires or encourages you to acquire work experience through an internship, imagine doing this at CERN in Geneva.
 
APPLY online: cern.ch/TECH
 
ELIGIBLE FIELDS: applied physics, electrical or electronics engineering, general or civil engineering, IT, mathematics and robotics, material and surface science, mechanical engineering
 
WHAT WE OFFER:
 
• A contract of association from 4 to 12 months.
• A subsistence allowance of around 3200 CHF/month (net of tax).
• A travel allowance.
• An additional allowance for students who are married and/or with child(ren).
• Health insurance for yourself and your dependants.
• 6 weeks’ holiday per year.
 
ELIGIBILITY CONDITIONS:
 
• You are a national of a CERN Member or Associate Member State (home.cern/about/member-states).
• You should have completed at least 18 months of your undergraduate studies (Bachelor or Master’s) studying in a technical field (computing, applied physics, engineering) at the time of the following student committee (two committees per year: May and December)
• You can stay for at least 4 and at most 12 months remaining registered as a full-time student.
• You have good knowledge of English OR French.
 
We advise students to opt for the longest period possible to make the most of it and increase the chances of being selected!