Back to Top

Szakmai gyakorlat ajánlatok

Az alábbi oldalak segíthetnek neked szakmai gyakorlati helyet találni. Természetesen bármilyen más vállalkozás, cég, kutatóintézet, kórház stb. lehet fogadóintézmény, ha az ott végezhető tevékenység kapcsolódik a tanulmányaidhoz.
 
A legtöbb esetben a gyakorlat fizetetlen munkát jelent. A gyakorlat finanszírozásához pályázhatsz Erasmus+ ösztöndíjat. Ehhez
 
1. önállóan fel kell venned a kapcsolatot az adott fogadóintézménnyel; a fogadóintézmény bármilyen vállalkozás, cég, egészségügyi intézmény, kutatóintézet stb. lehet, ahol a tanulmányaidhoz kapcsolódó releváns szakmai gyakorlatot végezhetsz;
 
2. egyeztetned kell a fogadóintézménnyel a szakmai gyakorlat részleteit (mettől meddig, pontosan milyen munka, heti hány óra);
 
3. be kell szerezned a cégtől egy fogadólevelet;
 
4. majd ennek birtokában benyújthatod jelentkezésed Erasmus+ szakmai gyakorlati ösztöndíjra a Debreceni Egyetemen keresztül.

Pályázati felhívás az Erasmus+ programban külföldi résztanulmányokra és szakmai gyakorlatra pályázó hallgatók szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatására a 2017/2018-as tanévben

Pályázati felhívás az Erasmus+ programban külföldi résztanulmányokra és szakmai gyakorlatra pályázó hallgatók szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatására a 2017/2018-as tanévben

A Debreceni Egyetem és a Tempus Közalapítvány pályázati lehetőséget hirdetnek szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2017/2018-as tanévben Erasmus+ programországba történő tanulmányi célú vagy szakmai gyakorlati mobilitási ösztöndíjat kívánnak elnyerni.

Felhívás

Az Erasmus+ programban külföldi résztanulmányokra és szakmai gyakorlatra pályázó hallgatók szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatására

2017/2018-as tanév

 

A Debreceni Egyetem és a Tempus Közalapítvány pályázati lehetőséget hirdetnek szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2017/2018-as tanévben Erasmus+ programországba történő tanulmányi célú vagy szakmai gyakorlati mobilitási ösztöndíjat kívánnak elnyerni.

A szociális alapú támogatás célja egyenlőbb esélyt nyújtani a felsőoktatási mobilitás területén is a kiutazók számára az Erasmus+ programban.

A támogatási igény benyújtása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

I.                    Elsődleges szempontok (ezen belül a felsorolás nem fontossági sorrendet jelöl):

·         a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként, vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott

·         Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t)

·         Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t)

·         HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt)

·         „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt)

·         Roma szakkollégium tagja (volt)

·         Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült

 

II.                  Másodlagos szempont:

·         A hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa

A települések részletes listája megtalálható az igénybejelentő űrlapon.

Kik pályázhatnak?

Az Erasmus+ program 2017/2018. tanévére tanulmányi célú, vagy szakmai gyakorlati mobilitási pályázatot benyújtó hallgatók.

A támogatás összege

Tanulmányi célú mobilitás esetén havi 200 euró, szakmai gyakorlati mobilitás esetén havi 100 euró az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül.

A pályázás módja

1.       Hiánytalanul kitöltött igénybejelentő űrlap benyújtása

Az igénylőlapot kizárólag számítógéppel kitöltve, magyar nyelven, csakis a megadott űrlapon lehet benyújtani:

§  1 nyomtatott, eredeti (kék színű tintával) aláírt példányban a küldő intézmény koordinátorához, valamint

§  1 kitöltött (nem szkennelt) elektronikus változatot az erasmus@unideb.hu is el kell küldeni.

 

Az elsődleges szempontok szerinti jogosultságot az igénybejelentő lapon kell igazolni, tehát külön igazolást benyújtani nem szükséges. Az igénybejelentő lap Igazolás részét kell kitöltetni és aláíratni, pecsételtetni az illetékes szervezet hivatalos képviselőjével.

 

Amennyiben a felsorolt lehetőségek közül többre is jogosult (volt), ezt kérjük bejelölni az űrlapon, de elegendő csak az egyikről kérni igazolást.

 

2.       Amennyiben a hallgató a másodlagos szempontok szerint meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa, az igénybejelentő űrlap mellékleteként az állandó lakcímet igazoló lakcímkártya másolatát is be kell nyújtani.

Pályázati határidő

A 2017/2018. tanévi (őszi és tavaszi félév is) kiutazásokra vonatkozó igénylőlap benyújtásának határideje:

2017. május 24.

(Az őszi pótpályázatra vonatkozóan az Erasmus+ szociális kiegészítő pályázat határideje 2017. október 25, amely során csak a 2017/2018. tanév tavaszi féléve során kiutazó hallgatók pályázhatnak.)

Pályázatok bírálata, döntéshozatal

Az igénybejelentés formai bírálatát - konzultálva a Tempus Közalapítvánnyal - a küldő felsőoktatási intézmény végzi, a pályázat eredményéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést. A rendelkezésre álló költségvetési keret túligénylése esetén az elsődleges szempontok élveznek prioritást, valamint kiíró fenntartja magának a jogot az igénylés elutasítására.

 

További felvilágosítást az intézményi Erasmus+ koordinátortól vagy a Tempus Közalapítványtól
(1/237-1300, info@tpf.hu) kaphat.

Pályázati felhívás az Erasmus+ programban külföldi résztanulmányokra és szakmai gyakorlatra pályázó hallgatók szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatására a 2017/2018-as tanévben

Pályázati felhívás az Erasmus+ programban külföldi résztanulmányokra és szakmai gyakorlatra pályázó hallgatók szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatására a 2017/2018-as tanévben

A Debreceni Egyetem és a Tempus Közalapítvány pályázati lehetőséget hirdetnek szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2017/2018-as tanévben Erasmus+ programországba történő tanulmányi célú vagy szakmai gyakorlati mobilitási ösztöndíjat kívánnak elnyerni.

Felhívás

Az Erasmus+ programban külföldi résztanulmányokra és szakmai gyakorlatra pályázó hallgatók szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatására

2017/2018-as tanév

 

A Debreceni Egyetem és a Tempus Közalapítvány pályázati lehetőséget hirdetnek szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2017/2018-as tanévben Erasmus+ programországba történő tanulmányi célú vagy szakmai gyakorlati mobilitási ösztöndíjat kívánnak elnyerni.

A szociális alapú támogatás célja egyenlőbb esélyt nyújtani a felsőoktatási mobilitás területén is a kiutazók számára az Erasmus+ programban.

A támogatási igény benyújtása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

I.                    Elsődleges szempontok (ezen belül a felsorolás nem fontossági sorrendet jelöl):

·         a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként, vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott

·         Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t)

·         Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t)

·         HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt)

·         „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt)

·         Roma szakkollégium tagja (volt)

·         Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült

 

II.                  Másodlagos szempont:

·         A hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa

A települések részletes listája megtalálható az igénybejelentő űrlapon.

Kik pályázhatnak?

Az Erasmus+ program 2017/2018. tanévére tanulmányi célú, vagy szakmai gyakorlati mobilitási pályázatot benyújtó hallgatók.

A támogatás összege

Tanulmányi célú mobilitás esetén havi 200 euró, szakmai gyakorlati mobilitás esetén havi 100 euró az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül.

A pályázás módja

1.       Hiánytalanul kitöltött igénybejelentő űrlap benyújtása

Az igénylőlapot kizárólag számítógéppel kitöltve, magyar nyelven, csakis a megadott űrlapon lehet benyújtani:

§  1 nyomtatott, eredeti (kék színű tintával) aláírt példányban a küldő intézmény koordinátorához, valamint

§  1 kitöltött (nem szkennelt) elektronikus változatot az erasmus@unideb.hu is el kell küldeni.

 

Az elsődleges szempontok szerinti jogosultságot az igénybejelentő lapon kell igazolni, tehát külön igazolást benyújtani nem szükséges. Az igénybejelentő lap Igazolás részét kell kitöltetni és aláíratni, pecsételtetni az illetékes szervezet hivatalos képviselőjével.

 

Amennyiben a felsorolt lehetőségek közül többre is jogosult (volt), ezt kérjük bejelölni az űrlapon, de elegendő csak az egyikről kérni igazolást.

 

2.       Amennyiben a hallgató a másodlagos szempontok szerint meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa, az igénybejelentő űrlap mellékleteként az állandó lakcímet igazoló lakcímkártya másolatát is be kell nyújtani.

Pályázati határidő

A 2017/2018. tanév tavaszi félév kiutazásokra vonatkozó igénylőlap benyújtásának határideje:

2017. október 25.

 

Pályázatok bírálata, döntéshozatal

Az igénybejelentés formai bírálatát - konzultálva a Tempus Közalapítvánnyal - a küldő felsőoktatási intézmény végzi, a pályázat eredményéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést. A rendelkezésre álló költségvetési keret túligénylése esetén az elsődleges szempontok élveznek prioritást, valamint kiíró fenntartja magának a jogot az igénylés elutasítására.

 

További felvilágosítást az intézményi Erasmus+ koordinátortól vagy a Tempus Közalapítványtól
(1/237-1300, info@tpf.hu) kaphat.

Szakmai gyakorlat a University of Graz-on

Szakmai gyakorlati lehetőség a University of Graz Center for Inter-American Studies-ban

Internship (Erasmus+ Internship if nominated through your university) at the Center for Inter-American Studies of the University of Graz, Austria from September 2017 to September 2018

Internship (Erasmus+ Internship if nominated through your university) at the Center for Inter-American Studies of the University of Graz, Austria
from September 2017 to September 2018
 
The Center for Inter-American Studies offers an internship for a Project Management Assistant (Erasmus+ Internship if nominated through your university) from October 2017 to September 2018 (dates negotiable). We are looking for an internationally oriented, highly motivated student to support our team. Spanning across all six faculties of the University of Graz, the Center for Inter-American Studies (C.IAS) is a platform for interdisciplinary and inter-regional communication and collaboration in the Americas. Topics rooted in the humanities and social sciences are our main field of research, so we are looking for an intern with an interest in these disciplines. Your main field of work will be related to the Graz International Summer School Seggau, where attendance is required the entire two weeks in July 2018, but you will also gain insight into all core research areas of C.IAS. The Graz International Summer School Seggau is designed for students from all disciplines and countries across the world who wish to deepen their understanding of current European and international affairs by studying and discussing global developments and challenges within the context of transformation processes and demographic change, reflecting aspects of individual, social, political, religious, cultural, literary, regional, economic, cohort and national identities. For the summer school, C.IAS works with international institutions of higher education, governmental institutions and universities. To find out more about the summer school visit https://international.uni-graz.at/de/stud/int-focus/summerschools/gusegg....
 
What we offer:
- Congenial working environment
- Possibility of acquiring transferrable skills (grant writing, intercultural communication, analytical skills, project management)
- Courses and lectures offered at the University of Graz
- Unique networking possibilities
- Participation in all activities of the Center for Inter-American Studies (conferences, project cooperation etc.)
- Intercultural experience through the work in an international team and at a summer school with participants from more than 30 different nations
 
What we require:
- Interest and ideally experience in the planning and execution of academic projects and/or experience in project management and/or university administration
- Interest and knowledge regarding topics related to the humanities and social sciences
- High proficiency in English, good German language skills
- Strong communication skills, especially in an intercultural context
- Interest in interdisciplinary work
- Capacity for team work
 
To apply, please submit your application (CV + motivational letter) via e-mail to
Eva-Maria Trinkaus, MA
Ref: GUSEGG_internship_2018

 

Szakmai gyakorlati lehetőség a Technische Hochschule Brandenburgnál

Projektmenedzseri szakmai gyakorlat a Technische Hochschule Brandenburgnál

An der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) in der Stadt Brandenburg an der Havel sind im Fachbereich Wirtschaft zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stellen zu besetzen:
2 Projektmanagerinnen/Projektmanager
 
Im Rahmen des Projektes D-smartRegion suchen wir Verstärkung für unser Innovations-team. Ihre Aufgabe ist es, innovative digitale Lösungen für Unternehmen mit Hilfe von Design Thinking Methoden zu entwickeln und zu implementieren. Sie steuern ein junges und motiviertes Team, in inspirierender Umgebung und können Ihre Stärken als Projektmanager in spannenden Projekten unter Beweis stellen.
Sie verfügen über nachweislich belegbare praktische Erfahrung bei der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten im Umgang mit mittelständischen Unternehmen und öffentlichen Auftraggebern. Sie analysieren die Ausgangssituation der Beteiligten, erstellen eigenständig Konzeptionen und Prototypen, entwerfen Testszenarien und begleiten die Implementierung.
 
Zu Ihren Aufgaben gehören:
• Evaluierung bestehender und innovativer digitaler Lösungen,
• Observation, 360° Analyse, Desk Research, Bedarfsanalyse, Ideation, Prototyping und testen,
• Entwicklung von zielgruppengerechten Workshopformaten und Adaption von nutzer-zentrierten Methoden,
• Erforschung der Wirkweise der implementierten Lösungen,
• Erstellung von wissenschaftlichen und praxisorientierten Publikationen,
• Begleitung von Lehrveranstaltungen und Bachelorarbeiten.
 
Ihr Profil:
• Hochschulstudium (Universitätsdiplom oder Master (Uni/ FH) im Bereich Informatik, Betriebswirtschaft, Kommunikationsdesign, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbare Studiengänge,
• gute Kenntnisse der Prozesse in mittelständischen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen,
• Kenntnisse im wissenschaftlichen Arbeiten und dem Erstellen von wissenschaftlichen Artikeln, Studien und Konzepten,
• gute Kenntnisse der gängigen Rechtsvorschriften und Normen im Zusammenhang mit Datenschutz, Onlinemarketing und eCommerce.
• sehr gute IT-Kenntnisse (CMS, Analytics, Social Media, ERP-Systeme etc.),
• Programmierkenntnisse sind erwünscht,
• umfangreiche Erfahrung im Projektmanagement,
• sehr gute Kenntnisse im User research und der Anwendung nutzerorientierter Methoden,
• sehr gute Teamfähigkeit,
• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Die Technische Hochschule bietet Ihnen einen Arbeitsplatz in einem jungen, dynamischen Team mit flexiblen, familienfreundlichen Arbeitszeiten.

Bewerber und Bewerberinnen wenden sich bitte mit den üblichen Bewerbungsunterlagen und unter Angabe der Kennziffer DSR 3 - 4 bis zum 07.07.2017 an die
Technische Hochschule Brandenburg
Personal und Organisation
PSF 2132
14737 Brandenburg an der Havel
 

Für die Rücksendung Ihrer Unterlagen bei Nichtanstellung bitten wir Sie um Beilage eines ausreichend frankierten Briefumschlages.

 

További információt Prof. Scheegtől lehet kérni: https://www.th-brandenburg.de/mitarbeiterseiten/fbw/jochen-scheeg/

Szakmai gyakorlati lehetőségek az Egyesült Királyságban

Szakmai gyakorlati lehetőségek az Egyesült Királyságban

A Placement UK ügynökség szervezésében üzleti, IT és turizmus szakterületeken szakmai gyakorlati helyek pályázhatók az Egyesült Királyságban.  A lehetőség mellé ERASMUS+ szakmai gyakorlati ösztöndíjat is pályázhatnak a  Debreceni Egyetem hallgatói.

 

Szakmai gyakorlati lehetőségek görög hotelekben

Szakmai gyakorlati lehetőségek görög hotelekben

 

A JobTrust görög állásközvetítő cég gyakornokokat keres görög hotelekbe (Kréta, Korfu, Rodosz, Halkidiki)  recepció, animáció, éttermi munka területeken 3-6 hónapos időtartamra.

A gyakornokok 350-600 EUR/hó fizetést, szállást, napi háromszori étkezést és utazási támogatást is kapnak. A cég által kínált juttatások mellé ezen felül Erasmus+ szakmai gyakorlat keretében is pályázhatnak ösztöndíjat a
Debreceni Egyetem hallgatói, melynek havi összege 500 EUR.

 

A JobTrust görög állásközvetítő cég gyakornokokat keres görög hotelekbe (Kréta, Korfu, Rodosz, Halkidiki)  recepció, animáció, éttermi munka területeken 3-6 hónapos időtartamra.

A gyakornokok 350-600 EUR/hó fizetést, szállást, napi háromszori étkezést és utazási támogatást is kapnak. A cég által kínált juttatások mellé ezen felül Erasmus+ szakmai gyakorlat keretében is pályázhatnak ösztöndíjat a
Debreceni Egyetem hallgatói, melynek havi összege 500 EUR.

Bővebb információ az álláslehetőségekről és jelentkezés: www.jobtrust.gr

Bővebb információ az Erasmus+ szakmai gyakorlati pályázatról: http://mobi.unideb.hu/hirek/9843

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatás kérhető a Debreceni Egyetem Nemzetközi Irodájában személyesen illetve e-mailen is (Egyetem tér 1. 1-es villa, Gargya Katalin, e-mail: gargya.katalin@unideb.hu)