Back to Top

A CEEPUS programról

 

A CEEPUS csereprogram célja, hogy a felsőoktatás területén együttműködő partner intézmények között lehetővé tegye hallgatói és oktatói mobilitások lebonyolítását, speciális kurzusok, valamint hallgatói kirándulások szervezését, támogassa hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a térségben, ezzel elősegítve Közép-Európa stratégiai szerepének erősödését.

Jelenleg a következő országok akkreditált felsőoktatási intézményeibe lehet utazni CEEPUS támogatással:

Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia.

A CEEPUS megállapodást 1993. december 8-án írták alá a tagországok oktatási miniszterei, így először az 1994/1995-ös tanév második szemeszterében indulhatott meg a hallgató- és oktatócsere a partner intézmények között. 2011-ben elkezdődött a CEEPUS III. szakasza, melyben a program kiemelt figyelmet fordít a kutatási tevékenységek, közös doktori programok támogatására.

A hatályos jogszabályok teljes szövege ezen az oldalon érhető el.

A fenti tagországok mindegyikében található egy országos hatáskörű, a program országos koordinációjáért felelős Nemzeti CEEPUS Iroda (National CEEPUS Office / NCO). Magyarországon ezt a feladatot a Tempus Közalapítvány látja el. 

Elérhetősége:

Tempus Közalapítvány / CEEPUS Magyarországi Iroda
Telefon: 06 (1) 237-1300
Fax: 06 (1) 239-1329
E-mail: ceepus@tpf.hu
Levelezési cím: 1438. Budapest 70, Postafiók: 508.
Programfelelős: Kilin Emőke

A partnerországok nemzeti CEEPUS irodáinak elérhetőségei a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) az országzászlókra kattintva érhetők el.

A program működési keretét a tagországok által felajánlott ösztöndíjhónapok adják. Az aktuális tanévet megelőzően a CEEPUS Miniszteri Konferencián rögzítik az egyes országok által a fentiekben meghatározott célokra biztosított mobilitási keretet, valamint a vendéghallgatók és -oktatók havi illetményét. Mivel minden ország a beérkező ösztöndíjasai részére nyújt támogatást, az ösztöndíjak mértéke országonként változó. Az aktuális támogatási összegek a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) olvashatók, az egyes országzászlókra kattintva.

A CEEPUS programban a mobilitási tevékenység az elfogadott hálózatokon belül valósítható meg.

Freemower (hálózaton kívüli) mobilitásra a fennmaradó keretektől függően, jellemzően a tanulmányi év második félévében van lehetőség.

A Debreceni Egyetemen a 2019/2020-as tanévben támogatást nyert hálózatok:

 1. A hálózat száma és címe: CIII-PL0901-06-1920 Teaching and Research in Advanced Manufacturing Koordinátor neve és elérhetősége: Dr. Bodzás Sándor, bodzassandor@eng.unideb.hu
 2. A hálózat száma és címe: CIII-RO-0013-15-1920 Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Tiba Zsolt, tiba@eng.unideb.hu
 3. A hálózat száma és címe: CIII-AT -0042-15-1920 Image Processing, Information Engineering & Interdisciplinary Knowledge Exchange Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Hajdú András, hajdua@inf.unideb.hu
 4. A hálózat száma és címe: CIII-AT-0012-15-1920 Language and literature in a Central European context. Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Pusztai Gábor, pustzai.gabor@arts.unideb.hu
 5. A hálózat száma és címe: CIII-PL-0033-12-1617 Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies’ logistics – research, preparation and implementation of joint programs study Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Tiba Zsolt, tiba@eng.unideb.hu
 6. A hálózat száma és címe: CIII-SK-1018-02-1617 Biology, biotechnology and Food Sciences Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Peles Ferenc, pelesf@agr.unideb.hu
 7. A hálózat száma és címe: CIII-HU-0003-15-1920 Agriculture and Environment in the 21st Century - @groin Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Tamás János, tamas@agr.unideb.hu
 8. A hálózat száma és címe: CIII-HU-0028-13-1920 Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Herendiné Kónya Eszter, eszter.konya@science.unideb.hu
 9. A hálózat száma és címe: CIII-PL-0062-15-1920 Applied Geoinformatics (CEE-GIS) Koordinátor neve elérhetősége: Szabó Szilárd, szabo.szilard@science.unideb.hu
 10. A hálózat száma és címe: CIII-SK-0030-15-1920 FROM PREPARATION TO DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION AND UTILISATION OF JOINT PROGRAM SIN STUDY AREA OF PRODUCTION ENGINEERING – Contribution to higher flexibility, ability and mobility of students int he Central and Ease European Region Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Tiba Zsolt, tiba@eng.unideb.hu
 11. A hálózat száma és címe: CIII-RO-0010-14-1920 Teaching and Learning Bioanalysis Koordinátor neve elérhetősége: Dr. Gáspár Attila, gaspar@science.unideb.hu