Back to Top

ERASMUS+ pályázati felhívás oktatói mobilitások megvalósítására a 2021/2022-es tanévben

A Debreceni Egyetem a 2020-1-HU01-KA103-077851 projekt keretében pályázatot ír ki 2021/2022. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre

Az ERASMUS+ programról

Az Erasmus+ az Európai Unió programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot is magába foglalja, több jelenleg futó programot (köztük az Egész életen át tartó tanulás programot) egyesítve. További információ

1. A pályázat célja

·        a Debreceni Egyetem oktatóinak külföldi partnerintézményben végzett oktatás célú mobilitása, illetve külföldi vállalkozás szakértőjének magyarországi felsőoktatási intézményben végzett oktatás célú mobilitása;

·        azon hallgatók számára is elérhetővé tenni azt a tudást és tapasztalatot, amit egy másik európai egyetem oktatója nyújthat, akik nem tudnak részt venni a hallgatói mobilitásban;

·        a szakértelem és tapasztalat cseréje, bővítése;

·        a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítása.

2. A pályázat tárgya

Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes oktatók a Debreceni Egyetemmel a 2021/2022. tanévre érvényes kétoldalú megállapodással rendelkező felsőoktatási intézményben ösztöndíjjal folytathatnak oktatási tevékenységet.
Az oktatás időtartama nem lehet kevesebb 2 napnál és 8 tanóránál, és nem lehet hosszabb 60 napnál (az oktatás időtartamába, illetve az ösztöndíj támogatás időtartamába az utazási napok nem számítanak bele). 
A fogadó intézmény nem lehet a pályázó lakóhelye szerinti országban.
A pályázott oktatási tevékenységnek 2021. július 1. és 2022. május 31. között kell megvalósulnia.

3. Támogatható tevékenységek

Az Erasmus oktatók támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi oktatási tevékenységük megvalósításához. Az ösztöndíj összege függ az oktatási tevékenység időtartamától és a célországtól. A kiutazók utazási támogatásban is részesülnek. Az ösztöndíj összegeket és az utazási támogatás összegét az alábbi táblázat tartalmazza.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az Erasmus támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi oktatói mobilitás megvalósításához, ezért szükség lehet egyéb kiegészítő forrásokra is.
Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kint tartózkodás költségeit, akkor Erasmus ösztöndíjra az oktató nem jogosult.

4. Kik nyújthatnak be pályázatot?

Pályázat benyújtására jogosult, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

 • magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
 • a Debreceni Egyetem főállású, mellékállású, óraadó vagy önkéntes oktatója;
 • tématerületén a fogadó partnerintézménnyel a Debreceni Egyetem érvényes Erasmus együttműködési megállapodással rendelkezik.

5. A pályázat benyújtásának határideje és módja:

 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30.
 • A pályázatokat a Debreceni Egyetem online felületén lehet benyújtani https://outgoing.mobi.unideb.hu/ az online jelentkezési lap hiánytalan kitöltésével és a felsorolt mellékletek feltöltésével.
 • Az online felületen az adott partnerintézménybe lehet jelentkezni.
 • A hiányosan benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek.

6. Csatolandó dokumentumok:

 

 • a dékán/tanszékvezető/intézetvezető által jóváhagyott oktatási munkaterv, amely tartalmazza a tervezett mobilitás részleteit (az oktatás tervezett tartalma/témája, az oktatott órák száma, az oktatott hallgatók száma, oktatás nyelve)
 • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.
 • az oktatás nyelvével megegyező nyelvtudást igazoló dokumentum

7. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges további dokumentumok:

 • mindhárom fél (pályázó, küldő- és fogadó intézmény képviselője) által aláírt képzési megállapodás
 • aláírt utazási határozat
 • bankszámla igazolás
 • EU TAJ kártya vagy érvényes utasbiztosítás

8. A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatok elbírálását az Erasmus Bizottság végzi el az adott kar bírálati szempontjai szerint és a rendelkezésre álló források figyelembevételével.
A pályázat elnyeréséről és/vagy elutasításáról a pályázó e-mailben kap értesítést.

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg oktatók kiegészítő támogatásra is pályázhatnak.

9. Ösztöndíjak és utazási támogatás

Ösztöndíj összegek / nap:

 

Fogadó ország (2018-as pályázati felhívás)1-14. nap15-60. nap
Magas megélhetési költségű országok170 € / nap119 € / nap
((Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK))
Közepes megélhetési költségű országok140 € / nap 98 € / nap
 
(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT))
Alacsonyabb megélhetési költségű országok110 € / nap 77 € / nap
 
(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Észak-Macedónia (MK), Törökország (TR) Szerbia (SR))

Utazási támogatás távolság alapján:

0 - 99 km20 €
100 – 499 km180 €
500 – 1 999 km275 €
2 000 – 2 999 km360 €
3 000 – 3 999 km530 €
4 000 – 7 999 km820 €
8 000 – 19 999 km1 500 €

 

Esemény dátuma: 
2021/09/06 to 2022/09/30