Chung-Ang University

Chung-Ang University (CAU, weblap: neweng.cau.ac.kr) Szöulban és Anseongban, Koreában elhelyezkedő egyetem, amely számos tudományterületen oktat hallgatókat koreai és angol nyelven.

Campus Mundi ösztöndíjprogram keretein belül féléves részképzés folytatható a Chung-Ang University-n a 2021-22 tavaszi félévben. Elsősorban alapképzéses hallgatók jelentkezését várják, mesterképzéses hallgatók számára korlátozottan érhetők el tantárgyak (elsősorban MBA).

A félév kezdete: 2022. február vége

A félév vége: 2022. június vége

Az angol nyelven hallgatható tantárgyak az alábbi táblázatban tekinthetők meg:

English language courses at Chung-Ang University

A pályázás menete:

A hallgatók a Campus Mundi ösztöndíjprogram keretében nyújthatják be pályázatukat. A formailag hibátlan Campus Mundi pályázatot benyújtott hallgatók közül a szakmai értékelés során legmagasabb pontszámot elérő pályázók utazhatnak ki a koreai partnerintézménybe (maximum 5 hallgató).

A Campus Mundi ösztöndíjpályázat részletes pályázati kiírása, követelményei, a benyújtandó formanyomtatványok listája, a benyújtás módja és az értékelés szempontjai megtalálhatók a Campus Mundi részletes pályázati felhívásban.

Az ösztöndíj összege:

Havi 250.000 Ft, a teljes félévre valószínűleg 1.000.000 Ft. A Campus Mundi Ösztöndíjprogram keretein belül elnyerhető ösztöndíjösszegek országok szerint megtekinthetők a következő linken: https://tka.hu/docs/palyazatok/cm_sms_smp_osztondij_osszegek_2020-2021_hatalyos.pdf

Határidő:

A pályázat beküldésének határideje a Tempus Közalapítvány részére 2021. október 17.

A pályázatokat a Campus Mundi Ösztöndíjprogram szabályai szerint értékelik. A Tempus Közalapítvány az eredményről tájékoztatja a Debreceni Egyetemet, és a DE a legmagasabb pontszámú pályázatokat továbbítja a koreai partnerintézménybe. 

A nyertes pályázóknak ezt követően előreláthatóan november közepéig online kell jelentkezniük a fogadóintézmény rendszerében. Ehhez a következő dokumentumok szükségesek:

  • kitöltött online jelentkezési lap
  • angol nyelvű indexkivonat az eddigi tanulmányokról
  • érvényes útlevél másolata
  • anyagi fedezet igazolása: min. 6000 USD rendelkezésre állását kell igazolni, lehetőleg angol nyelvű bankszámlakivonattal. FIGYELEM! Bár a Tempus Közalapítvány kérésre angol nyelvű igazolást ad ki az elnyert ösztöndíjösszegről, amely felhasználható bankszámlakivonat mellett, a Közalapítvány minden valószínűség szerint nem fogja elbírálni a pályázatokat november közepéig, ezért a pályázónak más módon kell igazolnia az anyagi fedezet rendelkezésre állását. Ezen kívül 2021-ben Korea szigorított a vízumkiadás feltételrendszerén, így az anyagi fedezet rendelkezésre állásáról szóló dokumentumot immár postai úton is el kell juttatni a Chung-Ang University-hez. A CAU csak ezt követően tud vízumtámogató levelet kiadni a jelentkezőnek, amely a koreai vízum igénylésének feltétele.
  • aláírt "dormitory agreement" (amennyibe a hallgató kollégiumban szeretne lakni)
  • igazolványkép
  • aláírt "privacy policy"

1 hónappal a tavaszi félév kezdete előtt (kb. jan. vége) a hallgatóknak tuberkulózis vizsgálaton kell átesniük. A hallgatóknak érvényes egészségügyi biztosítással kell rendelkezniük koreai tanulmányaik idejére (az elfogadott eü.biztosításokról a hallgatók a Letter of Admission-ban kapnak értesítést). A kialakult egészségügyi helyzet miatt elképzelhető, hogy a Chung-Ang University további egészségügyi szűrővizsgálatokat is fog kérni.

Koreába a hallgatóknak vízum szükséges, ez minden pályázó egyéni felelőssége.

Kérjük, pályázás előtt tanulmányozza át ezt az információs adatlapot!

 

FONTOS! Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a végső döntést a pályázó fogadásáról a fogadóintézmény hozza meg. A jelen pályázati meghirdetés feltételes, a járványhelyzet alakulásának függvénye. A járványhelyzet fokozódása, esetleges határzár, repülőjárat-törlések stb. mind befolyásolhatják a mobilitás megvalósulását!

 

 

 

 

Esemény dátuma: 
2022/02/28