Tokyo International University

Tokyo International University (TIU) a japán fővárosban elhelyezkedő egyetem, ahol az alábbi tudományterületeken folytathatnak tanulmányokat a hallgatók (alapképzésen): Japanese language, business and economics, international relations, liberal arts.

Campus Mundi Ösztöndíjprogram keretein belül féléves részképzés folytatható az TIU-n a 2021-22 tavaszi félévben.

A félév kezdete: 2022. április 1.

A félév vége: 2022. július 15.

A tavaszi félévben a Debreceni Egyetemről legfeljebb 2 hallgató utazhat ki a partnerintézménybe.

A TIU kétféle programot kínál a vendéghallgatóknak: Japan Studies Program és English Track Program. A Japan Studies Program a japán nyelv, kultúra, hagyomány iránt érdeklődő hallgatókat szólítja meg, míg az English Track Program „Business Economics” és „International Relations” témákban kínál tantárgyakat.

Angol nyelven hallgatható tantárgyak listája letölthető innen

További információ a két programról, a nyelvi követelményekről és a szálláslehetőségekről: itt.

A fogadóintézmény kritériumai a Japanese Studies Programra jelentkezőknek: itt

A pályázás menete:

A hallgatók a Campus Mundi ösztöndíjprogram keretében nyújthatják be pályázatukat. A formailag hibátlan Campus Mundi pályázatot benyújtott hallgatók közül a szakmai értékelés során egy vagy két legmagasabb pontszámot elérő pályázó utazhat ki a japán partnerintézménybe.

A Campus Mundi ösztöndíjpályázat részletes pályázati kiírása, követelményei, a benyújtandó formanyomtatványok listája, a benyújtás módja és az értékelés szempontjai megtalálhatók a részletes pályázati felhívásban.

Az ösztöndíj mértéke:

Havi 250.000 Ft, a Campus Mundi Ösztöndíjprogram szabályainak megfelelően. Lásd: https://tka.hu/docs/palyazatok/cm_sms_osztondij_osszegek_hatalyos_2021.a...

Határidő:

A pályázat beküldésének határideje a Tempus Közalapítvány részére 2021. október 17.

A pályázatokat a Tempus Közalapítvány a Campus Mundi Ösztöndíjprogram szabályai szerint értékeli, majd az eredményről értesíti a Debreceni Egyetemet. A DE a legmagasabb pontszámot kapott egy vagy két pályázatot továbbítja a japán partnerintézménybe. 

A nyertes pályázó(k)nak ezt követően november 12-ig a következő dokumentumokat kell benyújtaniuk emailen keresztül a fogadóintézménynek:

  • online jelentkezési lap
  • igazolványkép
  • útlevél másolata
  • angol nyelvű hallgatói jogviszonyigazolás
  • angol nyelvű indexkivonat
  • ajánlólevél
  • kb. 500 szavas „statement of purpose”
  • angol nyelvtudás igazolása (a hallgatóknak az IELTS 6.0 szinttel megegyező szintű angol nyelvtudást kell igazolniuk, tehát erős B2-es nyelvtudást.)

Kérjük a pályázókat, vegyék figyelembe, hogy a kiutazás a Covid-19 vírushelyzet magyarországi ill. japán alakulásának, ill. a kormányzati intézkedéseknek a függvénye. A járványhelyzet fokozódása, esetleges határzár, repülőjárat-törlések stb. mind befolyásolhatják a mobilitás megvalósulását!

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a végső döntést a pályázó fogadásáról a fogadóintézmény hozza meg.

Az angol nyelvű képzéshez TIU Application Guideline letölthető innen.

 

Esemény dátuma: 
2022/04/02