Back to Top

CEEPUS

Aktív CEEPUS freemover pályázati kiírás a 2014/15 őszi félévére Szlovákiába!

 


CEEPUS - Central European Exchange Program for University Studies 
(Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram)


csereprogram célja, hogy a felsőoktatás területén együttműködő partner intézmények között lehetővé tegye oktatói és hallgatói mobilitások lebonyolítását, nyelvi- és szakmai kurzusok, nyári egyetemek, valamint hallgatói kirándulások szervezését, támogassa hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a térségben, ezzel elősegítve Közép-Európa stratégiai szerepének erősödését.

CEEPUS megállapodást 1993. december 8-án írták alá a tagországok oktatási miniszterei, így először az 1994/1995-ös tanév második szemeszterében indulhatott meg a hallgató- és oktatócsere a partner intézmények között. Többszöri meghosszabbítás után a jelenlegi CEEPUS II programszakasz 2005. január 1-én lépett életbe, és 2011. augusztus végéig tartott.

2011-ben elkezdődött a CEEPUS III. szakasza, melyben a program nyit a kutatási tevékenységek felé is.
Az angol és magyar nyelvű hatályos jogszabályok teljes szövege megtalálható a TKA weboldalán.

Jelenleg a következő országok akkreditált felsőoktatási intézményeibe lehet utazni CEEPUS támogatással:
Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia

A fenti tagországok mindegyikében található egy országos hatáskörű, a program nemzeti koordinációjáért felelős CEEPUS iroda. Magyarországon ezt a feladatot a Tempus Közalapítványon belül működő CEEPUS Magyarországi Iroda látja el.

A partner országok nemzeti CEEPUS irodáinak elérhetőségeiről bővebb információ a Központi CEEPUS Iroda angol nyelvű honlapján olvasható: www.ceepus.info

A program működési keretét a tagországok által felajánlott ösztöndíjas hónapok adják. Aktuális tanévet megelőzően a CEEPUS Miniszteri Konferencián rögzítik az egyes országok által a fentiekben meghatározott célokra biztosított mobilitási keretet, valamint a vendég hallgatók és oktatók havi illetményét. Mivel minden ország a beérkező ösztöndíjasai részére nyújt támogatást, az ösztöndíjak mértéke országonként változó. Az aktuális támogatási összegek a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) olvashatók, az egyes nemzeti CEEPUS irodák linkjeire kattintva.

1994-2008-ig 25 526, vagyis több mint negyedszázezer pályázó, köztük több ezer magyar hallgató töltött összesen 38 665 hónapot Közép-Európa-szerte CEEPUS ösztöndíj segítségével.
Részletesebb adatokat a Program hazai hatásairól az Eredmények menüpontban talál.

20 éves a CEEPUS program inforgafika (TKA)

 

A CEEPUS a következő pályázati formákat kínálja a felsőoktatási intézményeknek és a hallgatóknak, oktatóknak:

Hálózati pályázatok (felsőoktatási intézmények)

A CEEPUS programon belül a nemzetközi együttműködések kialakítása a hivatalos CEEPUS országok akkreditált felsőoktatási intézményei között lehetséges. A CEEPUS-ban a pályázatok beadásának első lépése egy ún. hálózat (network) létrehozása vagy egy már működő hálózathoz való csatlakozás. A CEEPUS hálózat az a szervezeti keret, amelyben a hallgatók és oktatók mobilitása megvalósul. A hallgatói és oktatói mobilitás az elfogadott hálózatok keretein belül - a fogadó intézmény fogadási keretének erejéig - valósítható meg.

További információ a Hálózati pályázatok menüpontban.

Hallgatói és oktatói mobilitás

Hallgatóként, illetve oktatóként az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre a programba való bekapcsolódásra:

 • Hálózati együttműködések keretén belüli mobilitások
  A CEEPUS program a hálózatokon belül megvalósuló mobilitásokra épül. Hallgatói és oktatói mobilitás, valamint speciális kurzus az elfogadott hálózatok keretein belül, a fogadó intézmény fogadási keretének erejéig valósítható meg. A küldő intézmény által kiírt pályázati felhívásnak megfelelően a lehetséges ösztöndíjasok kiválasztását a hálózat helyi koordinátora végzi.
 • Hálózaton kívüli, freemover mobilitások
  Ha a pályázó a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor freemoverként lehetősége van bekapcsolódni a programba, amennyiben a hálózatok nem használták fel a rendelkezésükre álló kereteiket. Freemover pályázat beadására így kizárólag a második szemeszterben van lehetőség.

Speciális kurzusok (nyári egyetemek, intenzív kurzusok, hallgatói szakmai kirándulások)

A nyertes hálózatok az adott tanévben nyári egyetemet, intenzív kurzust, illetve hallgatói szakmai kirándulást is szervezhetnek CEEPUS támogatással, amennyiben erre a program költségvetése lehetõséget biztosít. A költségek finanszírozási alapja a szokásos mobilitásokhoz hasonlóan az ösztöndíjhónap. A speciális kurzusok elsősorban a hálózatok partner intézményeiből érkezők  számára nyitottak, de freemoverként nem hálózati tagok bekapcsolódására is van lehetőség. 
A CEEPUS program lehetőséget biztosít hallgatói szakmai kirándulások megvalósítására is. A hallgatói szakmai kirándulás két-három napos rendezvény, mely tudományos és/vagy művészeti célt szolgál. A kurzusnak több intézmény közös szervezésében kell megvalósulnia.

 

CEEPUS egyéni hallgatói és oktatási mobilitási pályázatok általános pályázati feltételek, formai és tartalmi követelmények

 

A mobilitás típusa és céljaAz ösztöndíj időtartamaPályázati feltételekA pályázat formai és tartalmi elemei
    

Student (S)

- féléváthallgatás célú mobilitás

3-5 hónap

minimum tartózkodási idő:
egész hónapok,
az utolsó hónap min. 16 nap

 • aktív hallgatói státusz alap-, mester- vagy doktori képzésben
 • 2 lezárt félév a kiutazáskor
 • CEEPUS országbeli állampolgárság
 • saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat
 • nem CEEPUS országok állampolgárai: „Equal Status” dokumentum feltöltésével (pl. tartózkodási engedély, angol nyelvű hallgatói jogviszony-igazolás)
 • a kinntartózkodás alatt óralátogatás, kreditszerzés
 • az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása)
 • egyéb, a küldő, ill. a fogadó intézmény által támasztott feltételek (nyelvtudás, képzési program, szint)
 • Határidő előtt feltöltött pályázat
 • Munkanyelv: angol
 • Motivációs levél hossza min. 500 karakter (szóköz nélkül)
 • Miért szeretne egy szemesztert a partnerintézménynél tölteni, melyek a személyes motivációi, céljai?
 • Milyen kurzusokat tervez látogatni?
 • Miben fogja a kint szerzett tapasztalat a tanulmányait segíteni?
 • Hogyan járul hozzá a kinntartózkodás a szakmai előmeneteléhez?

Short Term Student (ST)

- szakdolgozathoz való kutatás és konzultáció a fogadó egyetemen

1-2 hónap

minimum tartózkodási idő:
1 hónap esetén: min. 21 nap,
2 hónap esetén: egy teljes hónap, a második hónap min. 16 nap

 • aktív státuszú, alap-, mester- és doktori képzésben lévő szakdolgozó (alap- vagy mesterképzésben részt vevő) hallgatók vagy doktoranduszok
 • 2 lezárt félév a kiutazáskor
 • CEEPUS országbeli állampolgárság
 • saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat
 • nem CEEPUS országok állampolgárai: „Equal Status” dokumentum feltöltésével (pl. tartózkodási engedély, angol nyelvű hallgatói jogviszony-igazolás)
 • az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása)
 • egyéb, a küldő, ill. a fogadó intézmény által támasztott feltételek (nyelvtudás, képzési program, szint)
 • Határidő előtt feltöltött pályázat
 • Munkanyelv: angol
 • Motivációs levél hossza min. 500 karakter (szóköz nélkül)
 • Milyen témában írja a szakdolgozatát?
 • Az 1-2 hónapos kinntartózkodás alatt milyen segítséget fog igénybe venni (konzultáció, helyi könyvtár használata, múzeumok, levéltárak)?
 • Hogyan segíti elő a kinntartózkodás a szakdolgozatban való előmenetelt, miért szükséges a kinti kutatás, miben nyújt többet az ott fellelhető anyag, mint a saját intézményben elérhető források?

 

Nyári egyetemre (speciális kurzusra) való jelentkezés esetén:

 • Kurzus, program címe, időpontja.
 • Miért szeretne részt venni?
 • Miként fog hozzájárulni a kinntartózkodás a szakmai fejlődéséhez?

Short Term Excursion (STE)

- partnerintézmény által szervezett hallgatói kiránduláson való részvétel a fogadó országban

3-10 nap
 • aktív hallgatói státusz alap-, mester- és doktori képzésben
 • CEEPUS országbeli állampolgárság
 • saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat
 • nem CEEPUS országok állampolgárai: „Equal Status” dokumentum feltöltésével (pl. tartózkodási engedély, angol nyelvű hallgatói jogviszony-igazolás)
 • az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása)
 • egyéb, a küldő, ill. a fogadó intézmény által támasztott feltételek (nyelvtudás, képzési program, szint)
 • Határidő előtt feltöltött pályázat
 • Munkanyelv: angol
 • Motivációs levél hossza min. 500 karakter (szóköz nélkül)
 • A kirándulás célja, helyszíne, ideje.
 • Miért szeretne részt venni, melyek a személyes motivációi, céljai?
 • Miként fog hozzájárulni a kirándulás a szakmai fejlődéséhez?

Teacher (T)

- oktatási célú mobilitás

min. 5 munkanap
 • főállású egyetemi vagy főiskolai oktatói státusz a küldő intézményben
 • saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat
 • nem CEEPUS országok állampolgárai: „Equal Status” dokumentum feltöltésével (pl. tartózkodási engedély, munkaszerződés)
 • tervezett oktatási tevékenység részletezése (legalább 6 tanítási óra)
 • Ausztria: PhD fokozat kötelező
 • az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása)
 • egyéb, a küldő, ill. a fogadó intézmény által támasztott feltételek

Kizárólag konferencián való részvétel, kapcsolatépítő látogatás, kutatási tevékenység nem támogatható a program keretében!

 • Határidő előtt feltöltött pályázat
 • Munkanyelv: angol
 • Motivációs levél hossza min. 500 karakter (szóköz nélkül)
 • Milyen előadásokat/szemináriumokat fog tartani (cím/téma, óraszám, ha előre ismert: kreditérték)?
 • Milyen hozzáadott értéket jelent a tevékenység a fogadó intézménynek?
 • A pályázó számára milyen hozadéka van?
 • Egyeztette-e a fogadó tanszékkel / koordinátorral a tervezett órák témáját?
 • Ha az oktató a szorgalmi időszakon kívül tervezi a tartózkodás idejét, hogyan valósul meg az oktatói tevékenység?

Freemover (S / ST / T)

- hálózaton kívüli mobilitás, lásd S/ST/T

A Freemover a hálózatokon kívül megvalósuló hallgatói vagy oktatói mobilitás, a hálózaton belül megvalósuló mobilitásokkal azonos feltételekkel (tandíjmentesség, ösztöndíj) és követelményekkel. A Freemover pályázat kötelező melléklete 1 db fogadólevél a fogadó egyetemtől (Letter of Acceptance), ill. 2 db ajánlólevél a küldő intézménytől (Letter of Recommendation). Mindkét formanyomtatvány a www.ceepus.info honlapról letölthető. Kérjük, kizárólag ezeket a CEEPUS dokumentumokat használják! Freemover ösztöndíj kizárólag a tavaszi félévre igényelhető, a hálózatok által fel nem használt hónapok terhére. Pályázatok benyújtása: kizárólag online a www.ceepus.info felületen. Freemoverek esetében intézményi előzetes külön nem pályáztatnak.